ילדים צפון - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

מחזור 1
נגמר ילדים צפון 16/03/2021 16:00

מ.ט עפולה ילדים (מועדון טניס עפולה)

3 1

ילדים עמק יעזראל 2021 (האקדמיה לטניס עמק יזרעאל)

למשחק
נגמר ילדים צפון 16/03/2021 16:00

ילדים (אדיר) (מרה''ט חיפה)

3 1

ילדים (אדיר+ויקטור) (מרה''ט חיפה)

למשחק
נגמר המרכז לטניס קרית שמונה ילדים צפון 16/03/2021 16:00

ילדים מרכזי הטניס והחינוך קריית שמונה (מרה''ט קרית שמונה)

4 0

ילדים כפר ורדים (א.ספורט עצמה כפר ורדים)

למשחק
נגמר ילדים צפון 26/03/2021 10:00

ילדים נצרת 2021 (מועדון הטניס נצרת)

0 4

ילדים דוידי אלוני יצחק 2021 (מועדון הטניס אלוני יצחק)

למשחק
מחזור 2
נגמר ילדים צפון 06/04/2021 16:00

ילדים דוידי אלוני יצחק 2021 (מועדון הטניס אלוני יצחק)

3 1

ילדים כפר ורדים (א.ספורט עצמה כפר ורדים)

למשחק
נגמר ילדים צפון 06/04/2021 16:00

ילדים עמק יעזראל 2021 (האקדמיה לטניס עמק יזרעאל)

0 4

ילדים (אדיר) (מרה''ט חיפה)

למשחק
נגמר ילדים צפון 10/04/2021 09:00

ילדים נצרת 2021 (מועדון הטניס נצרת)

0 4

מ.ט עפולה ילדים (מועדון טניס עפולה)

למשחק
נגמר ילדים צפון 16/04/2021 14:30

ילדים (אדיר+ויקטור) (מרה''ט חיפה)

1 3

ילדים מרכזי הטניס והחינוך קריית שמונה (מרה''ט קרית שמונה)

למשחק
מחזור 3
נגמר ילדים צפון 13/04/2021 16:00

מ.ט עפולה ילדים (מועדון טניס עפולה)

1 3

ילדים דוידי אלוני יצחק 2021 (מועדון הטניס אלוני יצחק)

למשחק
נגמר ילדים צפון 13/04/2021 16:00

ילדים (אדיר) (מרה''ט חיפה)

4 0

ילדים נצרת 2021 (מועדון הטניס נצרת)

למשחק
נגמר המרכז לטניס קרית שמונה ילדים צפון 13/04/2021 16:00

ילדים מרכזי הטניס והחינוך קריית שמונה (מרה''ט קרית שמונה)

3 1

ילדים עמק יעזראל 2021 (האקדמיה לטניס עמק יזרעאל)

למשחק
נגמר ילדים צפון 30/04/2021 14:30

ילדים כפר ורדים (א.ספורט עצמה כפר ורדים)

2 2

ילדים (אדיר+ויקטור) (מרה''ט חיפה)

למשחק
מחזור 4
נגמר ילדים צפון 20/04/2021 16:00

ילדים דוידי אלוני יצחק 2021 (מועדון הטניס אלוני יצחק)

3 1

ילדים (אדיר+ויקטור) (מרה''ט חיפה)

למשחק
נגמר ילדים צפון 20/04/2021 16:00

מ.ט עפולה ילדים (מועדון טניס עפולה)

2 2

ילדים (אדיר) (מרה''ט חיפה)

למשחק
נגמר אקדמיה לטניס עמק יזרעאל ילדים צפון 23/04/2021 14:00

ילדים עמק יעזראל 2021 (האקדמיה לטניס עמק יזרעאל)

2 2

ילדים כפר ורדים (א.ספורט עצמה כפר ורדים)

למשחק
נגמר ילדים צפון 24/04/2021 09:00

ילדים נצרת 2021 (מועדון הטניס נצרת)

0 4

ילדים מרכזי הטניס והחינוך קריית שמונה (מרה''ט קרית שמונה)

למשחק
מחזור 5
נגמר ילדים צפון 27/04/2021 16:00

ילדים (אדיר) (מרה''ט חיפה)

2 2

ילדים דוידי אלוני יצחק 2021 (מועדון הטניס אלוני יצחק)

למשחק
נגמר המרכז לטניס קרית שמונה ילדים צפון 27/04/2021 16:00

ילדים מרכזי הטניס והחינוך קריית שמונה (מרה''ט קרית שמונה)

4 0

מ.ט עפולה ילדים (מועדון טניס עפולה)

למשחק
נגמר ילדים צפון 27/04/2021 16:00

ילדים כפר ורדים (א.ספורט עצמה כפר ורדים)

3 1

ילדים נצרת 2021 (מועדון הטניס נצרת)

למשחק
נגמר ילדים צפון 27/04/2021 16:00

ילדים (אדיר+ויקטור) (מרה''ט חיפה)

1 3

ילדים עמק יעזראל 2021 (האקדמיה לטניס עמק יזרעאל)

למשחק
מחזור 6
נגמר ילדים צפון 04/05/2021 16:00

ילדים דוידי אלוני יצחק 2021 (מועדון הטניס אלוני יצחק)

3 1

ילדים עמק יעזראל 2021 (האקדמיה לטניס עמק יזרעאל)

למשחק
נגמר #2 ילדים צפון 04/05/2021 16:00

ילדים נצרת 2021 (מועדון הטניס נצרת)

0 4

ילדים (אדיר+ויקטור) (מרה''ט חיפה)

למשחק
נגמר ילדים צפון 04/05/2021 16:00

מ.ט עפולה ילדים (מועדון טניס עפולה)

3 1

ילדים כפר ורדים (א.ספורט עצמה כפר ורדים)

למשחק
נגמר ילדים צפון 04/05/2021 16:00

ילדים (אדיר) (מרה''ט חיפה)

2 2

ילדים מרכזי הטניס והחינוך קריית שמונה (מרה''ט קרית שמונה)

למשחק
מחזור 7
נגמר המרכז לטניס קרית שמונה ילדים צפון 11/05/2021 16:00

ילדים מרכזי הטניס והחינוך קריית שמונה (מרה''ט קרית שמונה)

4 0

ילדים דוידי אלוני יצחק 2021 (מועדון הטניס אלוני יצחק)

למשחק
נגמר ילדים צפון 11/05/2021 16:00

ילדים כפר ורדים (א.ספורט עצמה כפר ורדים)

0 4

ילדים (אדיר) (מרה''ט חיפה)

למשחק
נגמר ילדים צפון 11/05/2021 16:00

ילדים (אדיר+ויקטור) (מרה''ט חיפה)

3 1

מ.ט עפולה ילדים (מועדון טניס עפולה)

למשחק
נגמר ילדים צפון 11/05/2021 16:00

ילדים עמק יעזראל 2021 (האקדמיה לטניס עמק יזרעאל)

3 1

ילדים נצרת 2021 (מועדון הטניס נצרת)

למשחק