ילדים דרום ב' - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

מחזור 1
נגמר מרכז הטניס ירושלים ילדים דרום ב' 16/03/2021 16:00

מרה"ט ירושלים - ילדים 5 (מרה''ט ירושלים)

0 4

מרה"ט ירושלים - ילדים 4 (מרה''ט ירושלים)

למשחק
נגמר מועדון טניס קרית גת ילדים דרום ב' 16/03/2021 16:00

ברבוס4-ילדים (מועדון טניס קרית גת)

1 3

ברבוס2-ילדים (מועדון טניס קרית גת)

למשחק
נגמר מרה"ט אשקלון ילדים דרום ב' 16/03/2021 16:00

ילדי אשקלון ניקול 2 (מרה''ט אשקלון)

3 1

ילדים בוגו אשקלון (מרה''ט אשקלון)

למשחק
מחזור 2
נגמר מרכז הטניס ירושלים ילדים דרום ב' 06/04/2021 16:00

מרה"ט ירושלים - ילדים 4 (מרה''ט ירושלים)

1 3

ילדים בוגו אשקלון (מרה''ט אשקלון)

למשחק
נגמר מועדון טניס קרית גת ילדים דרום ב' 06/04/2021 16:00

ברבוס2-ילדים (מועדון טניס קרית גת)

1 3

ילדי אשקלון ניקול 2 (מרה''ט אשקלון)

למשחק
נגמר מרכז הטניס ירושלים ילדים דרום ב' 06/04/2021 16:00

מרה"ט ירושלים - ילדים 5 (מרה''ט ירושלים)

4 0

ברבוס4-ילדים (מועדון טניס קרית גת)

למשחק
מחזור 3
נגמר מועדון טניס קרית גת ילדים דרום ב' 13/04/2021 16:00

ברבוס4-ילדים (מועדון טניס קרית גת)

0 4

מרה"ט ירושלים - ילדים 4 (מרה''ט ירושלים)

למשחק
נגמר מרה"ט אשקלון ילדים דרום ב' 13/04/2021 16:00

ילדי אשקלון ניקול 2 (מרה''ט אשקלון)

4 0

מרה"ט ירושלים - ילדים 5 (מרה''ט ירושלים)

למשחק
נגמר מרה"ט אשקלון ילדים דרום ב' 13/04/2021 16:00

ילדים בוגו אשקלון (מרה''ט אשקלון)

3 1

ברבוס2-ילדים (מועדון טניס קרית גת)

למשחק
מחזור 4
נגמר מרכז הטניס ירושלים ילדים דרום ב' 20/04/2021 16:00

מרה"ט ירושלים - ילדים 4 (מרה''ט ירושלים)

4 0

ברבוס2-ילדים (מועדון טניס קרית גת)

למשחק
נגמר מרכז הטניס ירושלים ילדים דרום ב' 20/04/2021 16:00

מרה"ט ירושלים - ילדים 5 (מרה''ט ירושלים)

0 4

ילדים בוגו אשקלון (מרה''ט אשקלון)

למשחק
נגמר מועדון טניס קרית גת ילדים דרום ב' 20/04/2021 16:00

ברבוס4-ילדים (מועדון טניס קרית גת)

1 3

ילדי אשקלון ניקול 2 (מרה''ט אשקלון)

למשחק
מחזור 5
נגמר מרה"ט אשקלון ילדים דרום ב' 27/04/2021 16:00

ילדי אשקלון ניקול 2 (מרה''ט אשקלון)

1 3

מרה"ט ירושלים - ילדים 4 (מרה''ט ירושלים)

למשחק
נגמר מרה"ט אשקלון ילדים דרום ב' 27/04/2021 16:00

ילדים בוגו אשקלון (מרה''ט אשקלון)

4 0

ברבוס4-ילדים (מועדון טניס קרית גת)

למשחק
נגמר מועדון טניס קרית גת ילדים דרום ב' 27/04/2021 16:00

ברבוס2-ילדים (מועדון טניס קרית גת)

1 3

מרה"ט ירושלים - ילדים 5 (מרה''ט ירושלים)

למשחק