נערות שרון - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

מחזור 1
נגמר מרכז הטניס רמת השרון נערות שרון 16/03/2021 16:00

רמת השרון נערות2- 2021 שי (מרה"ט רמת השרון)

1 2

טניס קלאב שירה 2021 (טניס קלאב )

למשחק
נגמר ק.ק כפר סבא נערות שרון 16/03/2021 16:00

כפר סבא נערות מחוזית (הפועל קאנטרי קלאב כפ"ס)

0 3

נערות מכבי נתניה יולי (מכבי נתניה)

למשחק
נגמר גולדן טניס נתניה נערות שרון 16/03/2021 16:00

גולדן טניס נתניה נערות מחוזית (גולדן טניס נתניה)

3 0

נערות מחוזי הירוקה (כפר סבא הירוקה)

למשחק
מחזור 2
נגמר מכבי נתניה נערות שרון 06/04/2021 16:00

נערות מכבי נתניה יולי (מכבי נתניה)

3 0

גולדן טניס נתניה נערות מחוזית (גולדן טניס נתניה)

למשחק
נגמר טניס קלאב נערות שרון 06/04/2021 16:00

טניס קלאב שירה 2021 (טניס קלאב )

3 0

כפר סבא נערות מחוזית (הפועל קאנטרי קלאב כפ"ס)

למשחק
נגמר כפר המכביה נערות שרון 06/04/2021 16:00

מכבי כפר המכביה נערות (האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה)

3 0

רמת השרון נערות2- 2021 שי (מרה"ט רמת השרון)

למשחק
מחזור 3
נגמר קאנטרי קלאב כפר סבא נערות שרון 13/04/2021 16:00

כפר סבא נערות מחוזית (הפועל קאנטרי קלאב כפ"ס)

3 0

מכבי כפר המכביה נערות (האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה)

למשחק
נגמר גולדן טניס נתניה נערות שרון 13/04/2021 16:00

גולדן טניס נתניה נערות מחוזית (גולדן טניס נתניה)

0 3

טניס קלאב שירה 2021 (טניס קלאב )

למשחק
נגמר בית ברל נערות שרון 16/04/2021 15:00

נערות מחוזי הירוקה (כפר סבא הירוקה)

0 3

נערות מכבי נתניה יולי (מכבי נתניה)

למשחק
מחזור 4
נגמר טניס קלאב נערות שרון 20/04/2021 16:00

טניס קלאב שירה 2021 (טניס קלאב )

3 0

נערות מחוזי הירוקה (כפר סבא הירוקה)

למשחק
נגמר כפר המכביה נערות שרון 20/04/2021 16:00

מכבי כפר המכביה נערות (האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה)

2 1

גולדן טניס נתניה נערות מחוזית (גולדן טניס נתניה)

למשחק
נגמר מרכז הטניס רמת השרון נערות שרון 20/04/2021 16:00

רמת השרון נערות2- 2021 שי (מרה"ט רמת השרון)

2 1

כפר סבא נערות מחוזית (הפועל קאנטרי קלאב כפ"ס)

למשחק
מחזור 5
נגמר גולדן טניס נתניה נערות שרון 27/04/2021 16:00

גולדן טניס נתניה נערות מחוזית (גולדן טניס נתניה)

2 0

רמת השרון נערות2- 2021 שי (מרה"ט רמת השרון)

למשחק
נגמר כפר סבא הירוקה נערות שרון 27/04/2021 16:00

נערות מחוזי הירוקה (כפר סבא הירוקה)

3 0

מכבי כפר המכביה נערות (האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה)

למשחק
נגמר מכבי נתניה נערות שרון 27/04/2021 16:00

נערות מכבי נתניה יולי (מכבי נתניה)

2 1

טניס קלאב שירה 2021 (טניס קלאב )

למשחק
מחזור 6
נגמר כפר המכביה נערות שרון 04/05/2021 16:00

מכבי כפר המכביה נערות (האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה)

0 3

נערות מכבי נתניה יולי (מכבי נתניה)

למשחק
נגמר מרכז הטניס רמת השרון נערות שרון 04/05/2021 16:00

רמת השרון נערות2- 2021 שי (מרה"ט רמת השרון)

3 0

נערות מחוזי הירוקה (כפר סבא הירוקה)

למשחק
נגמר ק.ק כפר סבא נערות שרון 04/05/2021 16:00

כפר סבא נערות מחוזית (הפועל קאנטרי קלאב כפ"ס)

3 0

גולדן טניס נתניה נערות מחוזית (גולדן טניס נתניה)

למשחק
מחזור 7
נגמר כפר סבא הירוקה נערות שרון 11/05/2021 16:00

נערות מחוזי הירוקה (כפר סבא הירוקה)

0 3

כפר סבא נערות מחוזית (הפועל קאנטרי קלאב כפ"ס)

למשחק
נגמר מכבי נתניה נערות שרון 11/05/2021 16:00

נערות מכבי נתניה יולי (מכבי נתניה)

3 0

רמת השרון נערות2- 2021 שי (מרה"ט רמת השרון)

למשחק
נגמר טניס קלאב נערות שרון 11/05/2021 16:00

טניס קלאב שירה 2021 (טניס קלאב )

3 0

מכבי כפר המכביה נערות (האקדמיה לטניס מכבי כפר המכביה)

למשחק