אזורית דן - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

מחזור 1
נגמר בת ים- עופר בית אחד 09/11/2021 20:00

ח-רשת יהוד

0 2

שקמה

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 09/11/2021 20:00

פמיליה בת ים

0 2

פלאש חולון

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 09/11/2021 20:45

שקמה

2 0

Magic team בת ים

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 09/11/2021 20:45

Top גנים ראשל"צ

0 2

פלאש חולון

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 09/11/2021 21:30

ח-רשת יהוד

2 1

Magic team בת ים

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 09/11/2021 21:30

פמיליה בת ים

0 2

Top גנים ראשל"צ

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 16/11/2021 20:00

VENOM

2 0

ציונה

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 16/11/2021 20:00

בנות הים

0 2

שקמה

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 16/11/2021 20:45

ציונה

0 2

ליונס

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 16/11/2021 20:45

בנות הים

0 2

פמיליה בת ים

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 16/11/2021 21:30

VENOM

2 0

ליונס

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 30/11/2021 20:00

בנות הים

0 2

VENOM

למשחק
מחזור 2
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 07/12/2021 20:00

ח-רשת יהוד

0 2

פלאש חולון

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 07/12/2021 20:00

Magic team בת ים

2 0

Top גנים ראשל"צ

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 07/12/2021 20:45

ציונה

2 0

פלאש חולון

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 07/12/2021 20:45

ליונס

2 1

Top גנים ראשל"צ

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 07/12/2021 21:30

ח-רשת יהוד

0 2

ציונה

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 07/12/2021 21:30

ליונס

1 2

Magic team בת ים

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 14/12/2021 20:15

פמיליה בת ים

0 2

שקמה

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 14/12/2021 20:15

בנות הים

0 2

Magic team בת ים

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 14/12/2021 21:00

VENOM

2 0

פמיליה בת ים

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 14/12/2021 21:00

בנות הים

0 2

פלאש חולון

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 14/12/2021 21:30

VENOM

2 0

שקמה

למשחק
מחזור 3
נגמר בת ים- עופר בית אחד 04/01/2022 20:15

שקמה

2 0

Top גנים ראשל"צ

המשחק עובר לאולם עופר באותה שעה

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 04/01/2022 20:15

ח-רשת יהוד

0 2

פמיליה בת ים

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 04/01/2022 21:00

ציונה

2 0

Top גנים ראשל"צ

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 04/01/2022 21:00

ליונס

2 0

ח-רשת יהוד

המשחק עובר לאולם עופר באותה שעה

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 04/01/2022 21:30

שקמה

1 2

ציונה

המשחק עובר לאולם עופר באותה שעה

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 04/01/2022 21:30

פמיליה בת ים

0 2

ליונס

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 11/01/2022 20:15

פלאש חולון

0 2

VENOM

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 11/01/2022 20:15

בנות הים

0 2

Top גנים ראשל"צ

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 11/01/2022 21:00

Magic team בת ים

2 0

פלאש חולון

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 11/01/2022 21:00

בנות הים

0 2

ליונס

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 11/01/2022 21:30

VENOM

2 0

Magic team בת ים

למשחק
מחזור 4
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 01/02/2022 20:15

ח-רשת יהוד

1 2

Top גנים ראשל"צ

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 01/02/2022 20:15

Magic team בת ים

2 0

פמיליה בת ים

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 01/02/2022 21:00

ח-רשת יהוד

0 2

VENOM

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 01/02/2022 21:00

ציונה

0 2

Magic team בת ים

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 01/02/2022 21:30

Top גנים ראשל"צ

0 2

VENOM

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 01/02/2022 21:30

פמיליה בת ים

0 2

ציונה

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 22/02/2022 20:15

שקמה

2 0

פלאש חולון

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 22/02/2022 20:15

בנות הים

0 2

ח-רשת יהוד

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 22/02/2022 21:00

ליונס

2 0

פלאש חולון

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 22/02/2022 21:00

בנות הים

0 2

ציונה

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית אחד 22/02/2022 21:30

ליונס

2 0

שקמה

למשחק

שלב 2

נגמר בת ים-חשמונאים בית עליון 22/03/2022 20:15

VENOM

2 0

ליונס

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית תיכון 22/03/2022 21:00

פלאש חולון

2 0

ציונה

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית תחתון 22/03/2022 21:30

ח-רשת יהוד

0 2

פמיליה בת ים

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית עליון 26/04/2022 20:30

Magic team בת ים

0 2

VENOM

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית עליון 26/04/2022 21:00

שקמה

0 2

ליונס

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית תחתון 26/04/2022 21:30

בנות הים

1 2

ח-רשת יהוד

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית עליון 17/05/2022 20:15

Magic team בת ים

2 0

שקמה

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית תיכון 17/05/2022 20:15

Top גנים ראשל"צ

0 2

פלאש חולון

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית עליון 17/05/2022 21:00

VENOM

2 0

שקמה

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית תיכון 17/05/2022 21:00

ציונה

2 0

Top גנים ראשל"צ

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית עליון 17/05/2022 21:30

ליונס

2 0

Magic team בת ים

למשחק
נגמר בת ים-חשמונאים בית תחתון 17/05/2022 21:30

פמיליה בת ים

2 0

בנות הים

למשחק