ליגה עירונית בנות נחמה קדימה-צורן - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית א' 05/11/2022 19:30

שועלות פרכו"ר

2 0

לברן

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית ב' 05/11/2022 19:30

לב השרון

0 2

Madnet

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית א' 05/11/2022 20:15

DiaMond

0 2

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה-צורן - יובלים בית ב' 05/11/2022 20:15

הכח תומר

2 0

חיות רשת

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית ב' 05/11/2022 20:15

פריסטייל

1 2

Comeback

למשחק
נגמר קדימה-צורן - יובלים בית א' 05/11/2022 21:15

ANANDA

0 2

פרדסיה

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית א' 05/11/2022 21:15

ברטוב

2 0

ינוב

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית ב' 05/11/2022 21:15

וייברס

2 0

לביאות כרכור

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית ב' 19/11/2022 19:30

Madnet

1 2

פריסטייל

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית ב' 19/11/2022 19:30

לביאות כרכור

2 0

לב השרון

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית א' 19/11/2022 20:15

לברן

0 2

ינוב

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית א' 19/11/2022 20:15

שועלות פרכו"ר

2 0

DiaMond

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית א' 19/11/2022 21:15

שטייגריות

2 1

ANANDA

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית ב' 19/11/2022 21:15

הכח תומר

2 1

וייברס

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית ב' 26/11/2022 20:30

חיות רשת

0 2

Comeback

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית א' 26/11/2022 21:15

פרדסיה

2 0

ברטוב

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית א' 03/12/2022 19:30

DiaMond

0 2

לברן

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית ב' 03/12/2022 20:15

פריסטייל

2 0

לביאות כרכור

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית ב' 03/12/2022 20:15

Comeback

2 0

Madnet

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית א' 03/12/2022 21:15

ANANDA

2 0

שועלות פרכו"ר

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית ב' 03/12/2022 21:15

לב השרון

1 2

הכח תומר

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית א' 10/12/2022 19:30

ברטוב

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית ב' 10/12/2022 20:15

וייברס

2 0

חיות רשת

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית א' 10/12/2022 21:15

ינוב

0 2

פרדסיה

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית ב' 17/12/2022 19:30

חיות רשת

0 2

Madnet

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית ב' 17/12/2022 19:30

לביאות כרכור

0 2

Comeback

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית א' 17/12/2022 20:15

שועלות פרכו"ר

1 2

ברטוב

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית א' 17/12/2022 20:15

DiaMond

0 2

ANANDA

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית ב' 17/12/2022 21:15

הכח תומר

2 1

פריסטייל

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית ב' 17/12/2022 21:15

וייברס

2 0

לב השרון

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית ב' 31/12/2022 19:30

פריסטייל

0 2

וייברס

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית א' 31/12/2022 20:15

לברן

0 2

פרדסיה

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית א' 31/12/2022 20:15

שטייגריות

0 2

ינוב

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית ב' 31/12/2022 21:15

לב השרון

2 0

חיות רשת

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית ב' 31/12/2022 21:15

Comeback

0 2

הכח תומר

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית א' 07/01/2023 19:30

ברטוב

2 0

DiaMond

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית א' 07/01/2023 20:15

ANANDA

2 0

לברן

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית ב' 07/01/2023 20:15

Madnet

2 0

לביאות כרכור

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית א' 07/01/2023 21:15

ינוב

2 0

שועלות פרכו"ר

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית א' 07/01/2023 21:15

פרדסיה

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית ב' 14/01/2023 19:30

חיות רשת

0 2

לביאות כרכור

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית ב' 14/01/2023 19:30

לב השרון

0 2

פריסטייל

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית א' 14/01/2023 20:15

DiaMond

0 2

ינוב

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית ב' 14/01/2023 20:15

וייברס

0 2

Comeback

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית א' 14/01/2023 21:15

לברן

0 2

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית ב' 14/01/2023 21:15

הכח תומר

2 0

Madnet

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית א' 21/01/2023 20:30

ANANDA

0 2

ברטוב

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית א' 21/01/2023 21:15

שועלות פרכו"ר

0 2

פרדסיה

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית א' 28/01/2023 19:30

ברטוב

2 0

לברן

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית ב' 28/01/2023 19:30

Comeback

2 0

לב השרון

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית א' 28/01/2023 20:15

פרדסיה

2 0

DiaMond

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית ב' 28/01/2023 20:15

פריסטייל

2 0

חיות רשת

למשחק
נגמר קדימה-צורן - יובלים בית ב' 28/01/2023 20:15

Madnet

0 2

וייברס

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית א' 28/01/2023 21:15

ינוב

2 0

ANANDA

למשחק
נגמר קדימה-צורן - יובלים בית א' 28/01/2023 21:15

שטייגריות

2 0

שועלות פרכו"ר

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית ב' 28/01/2023 21:15

לביאות כרכור

0 2

הכח תומר

למשחק

שלב 2

נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 11/02/2023 19:30

ANANDA

2 0

שועלות פרכו"ר

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 11/02/2023 20:15

Madnet

2 0

פנתרות

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית תחתון 11/02/2023 21:00

חיות רשת

0 2

לברן

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית עליון 11/02/2023 21:15

הכח תומר

2 0

Comeback

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית תחתון 11/02/2023 21:45

לב השרון

0 2

לביאות כרכור

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 25/02/2023 19:30

DiaMond

0 2

Madnet

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 25/02/2023 20:15

Comeback

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 25/02/2023 20:15

לברן

1 2

לב השרון

למשחק
נגמר קדימה-צורן - יובלים בית תחתון 25/02/2023 20:15

שועלות פרכו"ר

2 0

חיות רשת

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית עליון 25/02/2023 21:15

ברטוב

1 2

פריסטייל

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 25/02/2023 21:15

וייברס

2 0

ינוב

למשחק
נגמר קדימה-צורן - יובלים בית תחתון 25/02/2023 21:15

פנתרות

0 2

ANANDA

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 11/03/2023 19:30

ANANDA

2 0

DiaMond

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית תחתון 11/03/2023 19:30

לביאות כרכור

2 0

לברן

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 11/03/2023 20:15

שטייגריות

0 2

ינוב

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 11/03/2023 20:15

לב השרון

0 2

שועלות פרכו"ר

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 11/03/2023 21:15

פריסטייל

1 2

הכח תומר

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית עליון 11/03/2023 21:15

Comeback

2 0

ברטוב

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית תחתון 18/03/2023 19:30

DiaMond

2 0

חיות רשת

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 18/03/2023 20:15

שועלות פרכו"ר

2 0

לביאות כרכור

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית תחתון 18/03/2023 20:15

פנתרות

0 2

לב השרון

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 18/03/2023 21:00

Madnet

0 2

ANANDA

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 18/03/2023 21:15

פרדסיה

2 0

וייברס

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 25/03/2023 19:30

חיות רשת

2 0

פנתרות

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית עליון 25/03/2023 20:15

וייברס

2 0

פריסטייל

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית עליון 25/03/2023 21:15

ברטוב

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 01/04/2023 20:45

לביאות כרכור

2 0

פנתרות

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית תחתון 01/04/2023 20:45

לברן

0 2

שועלות פרכו"ר

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 01/04/2023 21:30

ינוב

0 2

פרדסיה

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 01/04/2023 21:30

לב השרון

2 1

DiaMond

למשחק
נגמר קדימה-צורן - יובלים בית עליון 15/04/2023 19:45

Comeback

0 2

וייברס

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 15/04/2023 19:45

פנתרות

0 2

לברן

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית תחתון 15/04/2023 19:45

ANANDA

2 0

חיות רשת

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 15/04/2023 20:45

שטייגריות

0 2

פרדסיה

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית עליון 15/04/2023 20:45

פריסטייל

2 1

ינוב

למשחק
נגמר קדימה-צורן - יובלים בית תחתון 15/04/2023 20:45

Madnet

2 0

לב השרון

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 15/04/2023 21:30

ברטוב

1 2

הכח תומר

למשחק
נגמר קדימה-צורן - יובלים בית תחתון 15/04/2023 21:30

DiaMond

0 2

לביאות כרכור

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית תחתון 22/04/2023 19:45

חיות רשת

0 2

Madnet

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 22/04/2023 19:45

לברן

0 2

DiaMond

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 22/04/2023 20:45

לב השרון

0 2

ANANDA

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית תחתון 22/04/2023 20:45

שועלות פרכו"ר

2 0

פנתרות

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית עליון 22/04/2023 21:30

הכח תומר

1 2

פרדסיה

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית תחתון 22/04/2023 21:30

לביאות כרכור

2 0

Madnet

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 29/04/2023 20:15

ינוב

1 2

Comeback

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 29/04/2023 21:00

פרדסיה

2 0

פריסטייל

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית עליון 06/05/2023 19:45

ברטוב

2 1

ינוב

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית תחתון 06/05/2023 19:45

Madnet

2 1

לברן

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 06/05/2023 20:45

שטייגריות

0 2

פריסטייל

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 06/05/2023 20:45

חיות רשת

0 2

לב השרון

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 06/05/2023 21:30

הכח תומר

0 2

וייברס

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 13/05/2023 19:00

וייברס

2 0

ברטוב

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית תחתון 13/05/2023 19:45

ANANDA

2 0

לביאות כרכור

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית תחתון 13/05/2023 20:45

DiaMond

1 2

שועלות פרכו"ר

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 13/05/2023 21:30

הכח תומר

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 20/05/2023 19:45

לביאות כרכור

2 0

חיות רשת

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית תחתון 20/05/2023 19:45

פנתרות

0 2

DiaMond

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 20/05/2023 20:45

ינוב

0 2

הכח תומר

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית עליון 20/05/2023 20:45

פריסטייל

0 2

Comeback

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 20/05/2023 21:30

פרדסיה

2 0

ברטוב

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג בית תחתון 20/05/2023 21:30

שועלות פרכו"ר

1 2

Madnet

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית תחתון 27/05/2023 19:45

לברן

0 2

ANANDA

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 27/05/2023 20:45

וייברס

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט בית עליון 27/05/2023 21:30

Comeback

2 0

פרדסיה

למשחק

פיינל פור בית עליון

הגרלה ראשית

תנחומים

3

נגמר קדימה צורן - היכל הספורט פיינל פור בית עליון 1 - 4 10/06/2023 20:45

וייברס

2 1

הכח תומר

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט פיינל פור בית עליון 1 - 4 10/06/2023 21:30

Comeback

0 2

פרדסיה

למשחק

Stage 2
3 - 4

 

 

 

נגמר קדימה-צורן - יובלים פיינל פור בית עליון 3 - 4 24/06/2023 20:15

הכח תומר

2 0

Comeback

למשחק

1 - 2

 

 

 

נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג פיינל פור בית עליון 1 - 2 24/06/2023 21:30

וייברס

2 0

פרדסיה

למשחק

פיינל פור בית תחתון

הגרלה ראשית

תנחומים

3

נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג פיינל פור בית תחתון 1 - 4 10/06/2023 20:45

ANANDA

2 0

Madnet

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג פיינל פור בית תחתון 1 - 4 10/06/2023 21:30

שועלות פרכו"ר

0 2

לביאות כרכור

למשחק

Stage 2
3 - 4

 

 

 

נגמר קדימה-צורן - יובלים פיינל פור בית תחתון 3 - 4 24/06/2023 21:30

Madnet

0 2

שועלות פרכו"ר

למשחק

1 - 2

 

 

 

נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג פיינל פור בית תחתון 1 - 2 24/06/2023 20:30

ANANDA

0 2

לביאות כרכור

למשחק