ארצית צפון - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

נגמר כדורי- בי"ס חלקאי בית א' 07/11/2022 20:30

בנות הרמה

2 0

מלכות בראש

למשחק
נגמר קרית ים - אולם רבין בית ב' 07/11/2022 20:30

חמסה

2 1

טורבו חוף הכרמל

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית א' 07/11/2022 20:45

אדמוניות בית ג'ן

0 2

משגבניקה

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית א' 07/11/2022 21:30

Smash

1 2

Spicy Net

למשחק
נגמר כדורי- בי"ס חלקאי בית א' 07/11/2022 21:30

דור-בנות התבור

2 0

להבות משגב

למשחק
נגמר קרית ים - אולם רבין בית ב' 07/11/2022 21:30

אלמה חיפה

1 2

כוכבות טמרה

למשחק
נגמר כפר ורדים- אמירים בית ב' 14/11/2022 20:30

TNT

0 2

סופה

למשחק
נגמר כפר ורדים- אמירים בית ב' 14/11/2022 21:30

אקסטרה כפר ורדים

1 2

ירכשת

למשחק
נגמר כדורי- בי"ס חלקאי בית א' 21/11/2022 20:30

מלכות בראש

0 2

דור-בנות התבור

למשחק
נגמר קרית ים - אולם רבין בית ב' 21/11/2022 20:30

סופה

2 0

טורבו חוף הכרמל

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית א' 21/11/2022 20:45

משגבניקה

2 0

בנות הרמה

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית א' 21/11/2022 21:30

Spicy Net

2 0

להבות משגב

למשחק
נגמר כדורי- בי"ס חלקאי בית א' 21/11/2022 21:30

Smash

2 0

אדמוניות בית ג'ן

למשחק
נגמר קרית ים - אולם רבין בית ב' 21/11/2022 21:30

TNT

1 2

אלמה חיפה

למשחק
נגמר קרית ים - אולם רבין בית ב' 28/11/2022 20:30

כוכבות טמרה

0 2

אקסטרה כפר ורדים

למשחק
נגמר קרית ים - אולם רבין בית ב' 28/11/2022 21:30

ירכשת

1 2

חמסה

למשחק
נגמר בית ג'אן בית א' 05/12/2022 20:30

אדמוניות בית ג'ן

0 2

Spicy Net

למשחק
נגמר כדורי- בי"ס חלקאי בית א' 05/12/2022 20:30

דור-בנות התבור

1 2

משגבניקה

למשחק
נגמר קרית ים - אולם רבין בית ב' 05/12/2022 20:30

אלמה חיפה

0 2

סופה

למשחק
נגמר בית ג'אן בית א' 05/12/2022 21:30

בנות הרמה

0 2

Smash

למשחק
נגמר כדורי- בי"ס חלקאי בית א' 05/12/2022 21:30

להבות משגב

0 2

מלכות בראש

למשחק
נגמר קרית ים - אולם רבין בית ב' 05/12/2022 21:30

טורבו חוף הכרמל

0 2

ירכשת

למשחק
נגמר קרית ים - אולם רבין בית ב' 12/12/2022 20:30

אקסטרה כפר ורדים

2 0

TNT

למשחק
נגמר קרית ים - אולם רבין בית ב' 12/12/2022 21:30

חמסה

1 2

כוכבות טמרה

למשחק
נגמר בני יהודה - רמת הגולן בית א' 02/01/2023 20:30

אדמוניות בית ג'ן

0 2

בנות הרמה

למשחק
נגמר חוף כרמל - כרמל וים בית ב' 02/01/2023 20:30

כוכבות טמרה

2 0

טורבו חוף הכרמל

למשחק
נגמר כפר ורדים- אמירים בית ב' 02/01/2023 20:30

אלמה חיפה

2 0

אקסטרה כפר ורדים

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית א' 02/01/2023 20:45

Spicy Net

2 0

מלכות בראש

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית א' 02/01/2023 21:30

משגבניקה

2 0

להבות משגב

למשחק
נגמר כפר ורדים- אמירים בית ב' 02/01/2023 21:30

סופה

2 0

ירכשת

למשחק
נגמר נוף הגליל - רחוב התאנה 1 בית א' 08/01/2023 20:30

Smash

2 0

דור-בנות התבור

למשחק
נגמר בית ג'אן בית א' 16/01/2023 20:30

דור-בנות התבור

2 0

אדמוניות בית ג'ן

למשחק
נגמר כדורי- בי"ס חלקאי בית א' 16/01/2023 20:30

להבות משגב

0 2

Smash

למשחק
נגמר כפר ורדים- אמירים בית ב' 16/01/2023 20:30

אקסטרה כפר ורדים

0 2

סופה

למשחק
נגמר חוף כרמל - כרמל וים בית ב' 16/01/2023 20:30

טורבו חוף הכרמל

2 0

TNT

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית ב' 16/01/2023 21:15

חמסה

2 0

אלמה חיפה

למשחק
נגמר בית ג'אן בית א' 16/01/2023 21:30

בנות הרמה

0 2

Spicy Net

למשחק
נגמר כדורי- בי"ס חלקאי בית א' 16/01/2023 21:30

מלכות בראש

0 2

משגבניקה

למשחק
נגמר קרית ים - אולם רבין בית ב' 23/01/2023 20:15

ירכשת

2 0

כוכבות טמרה

משחק השלמה

למשחק
נגמר קרית ים - אולם רבין בית ב' 23/01/2023 21:00

TNT

1 2

חמסה

למשחק
נגמר בית ג'אן בית א' 30/01/2023 20:30

אדמוניות בית ג'ן

0 0

להבות משגב

למשחק
נגמר כדורי- בי"ס חלקאי בית א' 30/01/2023 20:30

בנות הרמה

2 0

דור-בנות התבור

למשחק
נגמר קרית ים - אולם רבין בית ב' 30/01/2023 20:30

סופה

2 0

כוכבות טמרה

למשחק
נגמר חוף כרמל - כרמל וים בית ב' 30/01/2023 20:30

אלמה חיפה

2 1

טורבו חוף הכרמל

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית א' 30/01/2023 20:45

Spicy Net

2 1

משגבניקה

למשחק
נגמר כדורי- בי"ס חלקאי בית א' 30/01/2023 21:30

Smash

2 0

מלכות בראש

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית ב' 30/01/2023 21:30

TNT

2 0

ירכשת

למשחק
נגמר קרית ים - אולם רבין בית ב' 30/01/2023 21:30

אקסטרה כפר ורדים

2 1

חמסה

למשחק
בהמתנה בני יהודה - רמת הגולן בית א' 06/02/2023 20:30

להבות משגב

0 0

בנות הרמה

למשחק
בהמתנה כדורי- בי"ס חלקאי בית א' 06/02/2023 20:30

מלכות בראש

0 0

אדמוניות בית ג'ן

למשחק
בהמתנה קרית ים - אולם רבין בית ב' 06/02/2023 20:30

חמסה

0 0

סופה

למשחק
בהמתנה משגב- שכניה בית א' 06/02/2023 20:45

משגבניקה

0 0

Smash

למשחק
בהמתנה חיפה- רמת אלון בית ב' 06/02/2023 21:15

ירכשת

0 0

אלמה חיפה

למשחק
בהמתנה כדורי- בי"ס חלקאי בית א' 06/02/2023 21:30

דור-בנות התבור

0 0

Spicy Net

למשחק
בהמתנה קרית ים - אולם רבין בית ב' 06/02/2023 21:30

טורבו חוף הכרמל

0 0

אקסטרה כפר ורדים

למשחק
בהמתנה משגב- שכניה בית ב' 06/02/2023 21:30

כוכבות טמרה

0 0

TNT

למשחק