ליגה עירונית יבנרשת - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד עדיין לא נקבע

ביאליק

2 0

פוקסי נט

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד עדיין לא נקבע

פלאש

2 0

ביאליק

למשחק
נגמר בית אחד עדיין לא נקבע

אולה נט

2 0

פוקסי נט

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד עדיין לא נקבע

אולה נט

2 0

מישור בארי

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד עדיין לא נקבע

פלאש

2 0

מאמאסטאר

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 05/11/2022 18:30

מישור בארי

0 2

מאמאסטאר

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 05/11/2022 18:30

כדור נס

2 0

ביאליק

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 05/11/2022 19:15

חבל יבנה

2 1

טוקיו גירלז

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 05/11/2022 19:15

מישור בארי

0 2

ביאליק

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 05/11/2022 20:00

כדור נס

2 0

חבל יבנה

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 05/11/2022 20:00

מאמאסטאר

1 2

אדרנלין

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 12/11/2022 18:15

כדור נס

2 1

ספייסיות

למשחק
נגמר יבנה - היכל הספורט (מגרש 2) בית אחד 12/11/2022 18:15

הדסים

0 2

אולה נט

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 12/11/2022 19:00

חבל יבנה

0 2

מאמאסטאר

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 12/11/2022 19:00

טוקיו גירלז

2 0

פוקסי נט

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 12/11/2022 19:45

ספייסיות

2 0

הדסים

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 12/11/2022 19:45

כדור נס

2 0

בנות הים

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 12/11/2022 20:30

אדרנלין

2 0

פלאש

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 12/11/2022 20:30

הדסים

0 2

חבל יבנה

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 26/11/2022 18:30

ספייסיות

0 2

פלאש

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 26/11/2022 18:30

הדסים

0 2

אדרנלין

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 26/11/2022 19:15

פלאש

2 0

פוקסי נט

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 26/11/2022 19:15

מישור בארי

0 2

אדרנלין

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 26/11/2022 20:00

ספייסיות

1 2

טוקיו גירלז

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 26/11/2022 20:00

הדסים

0 2

פוקסי נט

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 03/12/2022 18:15

פוקסי נט

0 2

חבל יבנה

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 03/12/2022 18:15

אולה נט

0 2

אדרנלין

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 03/12/2022 19:00

מאמאסטאר

2 0

פוקסי נט

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 03/12/2022 19:00

אדרנלין

2 0

בנות הים

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 03/12/2022 19:45

כדור נס

2 0

מישור בארי

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 03/12/2022 19:45

אולה נט

2 0

פלאש

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 03/12/2022 20:30

טוקיו גירלז

0 2

כדור נס

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 03/12/2022 20:30

מישור בארי

0 2

פלאש

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 10/12/2022 18:15

הדסים

0 2

מאמאסטאר

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 10/12/2022 18:15

מישור בארי

2 0

בנות הים

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 10/12/2022 19:00

בנות הים

2 0

הדסים

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 10/12/2022 19:00

מאמאסטאר

2 0

ביאליק

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 10/12/2022 19:45

אולה נט

2 0

ביאליק

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 10/12/2022 19:45

כדור נס

0 2

אדרנלין

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 10/12/2022 20:30

אדרנלין

2 0

פוקסי נט

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 17/12/2022 18:30

הדסים

0 2

פלאש

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 17/12/2022 18:30

טוקיו גירלז

2 0

ביאליק

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 17/12/2022 19:15

ספייסיות

2 0

חבל יבנה

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 17/12/2022 19:15

כדור נס

0 2

אולה נט

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 17/12/2022 20:00

חבל יבנה

0 2

פלאש

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 07/01/2023 18:30

חבל יבנה

2 0

מישור בארי

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 07/01/2023 18:30

ספייסיות

0 2

אדרנלין

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 07/01/2023 19:15

כדור נס

2 0

פוקסי נט

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 07/01/2023 19:15

אדרנלין

2 0

טוקיו גירלז

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 07/01/2023 20:00

מאמאסטאר

2 0

ספייסיות

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 07/01/2023 20:00

הדסים

0 2

טוקיו גירלז

למשחק
נגמר יבנה - היכל הספורט (מגרש 2) בית אחד 07/01/2023 20:45

מישור בארי

2 1

פוקסי נט

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 07/01/2023 20:45

מאמאסטאר

2 0

בנות הים

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 21/01/2023 18:15

מישור בארי

2 1

הדסים

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 21/01/2023 18:15

ביאליק

0 2

אדרנלין

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 21/01/2023 19:00

טוקיו גירלז

2 0

בנות הים

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 21/01/2023 19:00

פוקסי נט

0 2

ספייסיות

למשחק
נגמר יבנה - היכל הספורט (מגרש 1) בית אחד 21/01/2023 20:30

ספייסיות

2 1

אולה נט

למשחק
נגמר יבנה - היכל הספורט (מגרש 2) בית אחד 21/01/2023 20:30

בנות הים

0 2

פלאש

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 28/01/2023 18:30

פוקסי נט

2 1

בנות הים

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 28/01/2023 19:15

ביאליק

0 2

חבל יבנה

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 28/01/2023 19:15

הדסים

0 2

כדור נס

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 28/01/2023 20:00

הדסים

0 2

ביאליק

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 28/01/2023 20:00

מישור בארי

0 2

טוקיו גירלז

למשחק
נגמר יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 28/01/2023 20:45

טוקיו גירלז

0 2

מאמאסטאר

למשחק
בהמתנה יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 04/02/2023 18:45

אולה נט

0 0

מאמאסטאר

למשחק
בהמתנה יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 04/02/2023 18:45

ביאליק

0 0

ספייסיות

למשחק
בהמתנה יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 04/02/2023 19:30

בנות הים

0 0

ביאליק

למשחק
בהמתנה יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 04/02/2023 20:15

חבל יבנה

0 0

בנות הים

למשחק
בהמתנה יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 04/02/2023 20:15

כדור נס

0 0

מאמאסטאר

למשחק
בהמתנה יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 04/02/2023 21:00

אולה נט

0 0

חבל יבנה

למשחק
בהמתנה יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 11/02/2023 18:45

טוקיו גירלז

0 0

פלאש

למשחק
בהמתנה יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 11/02/2023 18:45

בנות הים

0 0

אולה נט

למשחק
בהמתנה יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 11/02/2023 19:30

אולה נט

0 0

טוקיו גירלז

למשחק
בהמתנה יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 11/02/2023 19:30

פלאש

0 0

כדור נס

למשחק
בהמתנה יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 2) בית אחד 11/02/2023 20:15

חבל יבנה

0 0

אדרנלין

למשחק
בהמתנה יבנה - היכל הכדורסל (מגרש 1) בית אחד 11/03/2023 20:15

בנות הים

0 0

ספייסיות

למשחק