לאומית א' - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

מחזור 6
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 19/12/2023 20:45

מבשרת

0 0

בננות החוף

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 3) בית אחד 19/12/2023 20:45

Gipsy Queens

0 0

איילות מיקס ראשל"צ

למשחק
בהמתנה נהורה- ארנולד ווילס בית אחד 19/12/2023 21:00

ניצוצות

0 0

בנות לכיש

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 2) בית אחד 19/12/2023 21:30

Supernova

0 0

אוממה כפר האורנים

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 3) בית אחד 19/12/2023 21:30

Vamos

0 0

אוליב אבן יהודה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 3) בית אחד 20/12/2023 20:45

פעמונים 2

0 0

ברנדיס הרצליה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 3) בית אחד 20/12/2023 21:30

כוח G רמת גן

0 0

בריזה לב השרון

למשחק
מחזור 7
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 26/12/2023 20:30

בנות לכיש

0 0

Gipsy Queens

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 26/12/2023 20:45

איילות מיקס ראשל"צ

0 0

Supernova

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 2) בית אחד 26/12/2023 20:45

בריזה לב השרון

0 0

מבשרת

למשחק
בהמתנה מעגן מיכאל - בית ספר משותף בית אחד 26/12/2023 21:00

בננות החוף

0 0

ניצוצות

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 26/12/2023 21:30

אוממה כפר האורנים

0 0

Vamos

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 27/12/2023 20:45

ברנדיס הרצליה

0 0

כוח G רמת גן

למשחק
בהמתנה אבן יהודה - בכר בית אחד 13/02/2024 21:30

אוליב אבן יהודה

0 0

פעמונים 2

למשחק
מחזור 1
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 2) בית אחד 02/01/2024 20:45

Supernova

0 0

ניצוצות

למשחק
מחזור 10
בהמתנה נהורה- ארנולד ווילס בית אחד 02/01/2024 20:45

אוליב אבן יהודה

0 0

בנות לכיש

למשחק
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 30/01/2024 20:30

אוממה כפר האורנים

0 0

איילות מיקס ראשל"צ

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 3) בית אחד 30/01/2024 20:45

Supernova

0 0

בריזה לב השרון

למשחק
בהמתנה מבשרת בית אחד 30/01/2024 21:00

פעמונים 2

0 0

מבשרת

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 30/01/2024 21:30

Vamos

0 0

בננות החוף

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 31/01/2024 20:45

ניצוצות

0 0

כוח G רמת גן

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 31/01/2024 21:30

Gipsy Queens

0 0

ברנדיס הרצליה

למשחק
מחזור 8
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 09/01/2024 20:45

Supernova

0 0

בנות לכיש

למשחק
בהמתנה מבשרת בית אחד 09/01/2024 21:00

מבשרת

0 0

ברנדיס הרצליה

למשחק
בהמתנה מעגן מיכאל - בית ספר משותף בית אחד 09/01/2024 21:00

Gipsy Queens

0 0

בננות החוף

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 09/01/2024 21:30

פעמונים 2

0 0

כוח G רמת גן

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 2) בית אחד 09/01/2024 21:30

Vamos

0 0

איילות מיקס ראשל"צ

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 10/01/2024 20:45

ניצוצות

0 0

בריזה לב השרון

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 10/01/2024 21:30

אוליב אבן יהודה

0 0

אוממה כפר האורנים

למשחק
מחזור 9
בהמתנה נהורה- ארנולד ווילס בית אחד 16/01/2024 21:00

בנות לכיש

0 0

Vamos

למשחק
בהמתנה מעגן מיכאל - בית ספר משותף בית אחד 16/01/2024 21:00

בננות החוף

0 0

Supernova

למשחק
בהמתנה מבשרת בית אחד 16/01/2024 21:00

כוח G רמת גן

0 0

מבשרת

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 16/01/2024 21:30

אוממה כפר האורנים

0 0

פעמונים 2

למשחק
בהמתנה אבן יהודה - בכר בית אחד 16/01/2024 21:30

איילות מיקס ראשל"צ

0 0

אוליב אבן יהודה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 3) בית אחד 16/01/2024 21:30

בריזה לב השרון

0 0

Gipsy Queens

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 17/01/2024 20:45

ברנדיס הרצליה

0 0

ניצוצות

למשחק
מחזור 4
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 3) בית אחד 23/01/2024 20:45

Supernova

0 0

Vamos

למשחק
מחזור 11
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 06/02/2024 20:45

מבשרת

0 0

ניצוצות

למשחק
בהמתנה נהורה- ארנולד ווילס בית אחד 06/02/2024 21:00

בנות לכיש

0 0

אוממה כפר האורנים

למשחק
בהמתנה מעגן מיכאל - בית ספר משותף בית אחד 06/02/2024 21:00

בננות החוף

0 0

אוליב אבן יהודה

למשחק
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 06/02/2024 21:30

איילות מיקס ראשל"צ

0 0

פעמונים 2

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 07/02/2024 20:45

ברנדיס הרצליה

0 0

Supernova

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 3) בית אחד 07/02/2024 20:45

כוח G רמת גן

0 0

Gipsy Queens

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 3) בית אחד 07/02/2024 21:30

בריזה לב השרון

0 0

Vamos

למשחק
מחזור 13
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 14/02/2024 20:45

בריזה לב השרון

0 0

אוממה כפר האורנים

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 27/02/2024 20:45

בנות לכיש

0 0

פעמונים 2

למשחק
בהמתנה מעגן מיכאל - בית ספר משותף בית אחד 27/02/2024 21:00

בננות החוף

0 0

איילות מיקס ראשל"צ

למשחק
בהמתנה מבשרת בית אחד 27/02/2024 21:00

מבשרת

0 0

Supernova

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 3) בית אחד 28/02/2024 20:45

כוח G רמת גן

0 0

Vamos

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 3) בית אחד 28/02/2024 21:30

ברנדיס הרצליה

0 0

אוליב אבן יהודה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 28/02/2024 21:30

ניצוצות

0 0

Gipsy Queens

למשחק
מחזור 12
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 3) בית אחד 20/02/2024 20:45

אוממה כפר האורנים

0 0

בננות החוף

למשחק
בהמתנה מבשרת בית אחד 20/02/2024 21:00

Gipsy Queens

0 0

מבשרת

למשחק
בהמתנה נהורה- ארנולד ווילס בית אחד 20/02/2024 21:00

איילות מיקס ראשל"צ

0 0

בנות לכיש

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 20/02/2024 21:30

Supernova

0 0

כוח G רמת גן

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 3) בית אחד 21/02/2024 21:30

פעמונים 2

0 0

ניצוצות

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 1) בית אחד 21/02/2024 21:30

Vamos

0 0

ברנדיס הרצליה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי (מגרש 3) בית אחד 06/03/2024 20:45

אוליב אבן יהודה

0 0

בריזה לב השרון

למשחק