ליגה עירונית רעננט - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

מחזור 4
נגמר בית עליון 23/11/2023 19:30

גלובלנט

0 2

סינרגיה

למשחק
נגמר בית עליון 23/11/2023 19:30

דקל

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר בית תיכון 23/11/2023 20:30

שקד

1 2

שטייגריות

למשחק
נגמר בית תיכון 23/11/2023 20:30

היובל

0 2

סיסטרס

למשחק
נגמר בית תיכון 23/11/2023 20:30

יוניקורנס

2 0

מגד

למשחק
נגמר בית עליון 23/11/2023 21:30

על best

2 0

איתן

למשחק
נגמר בית תחתון 23/11/2023 21:30

פנתרות

2 0

מאמאסיטס

למשחק
בהמתנה בית תחתון 11/01/2024 19:30

לביא

0 0

מעיין

למשחק
מחזור 1
נגמר בית תיכון 30/11/2023 19:30

היובל

2 1

שקד

למשחק
נגמר בית תחתון 30/11/2023 19:30

מעיין

0 2

סופרנוס

למשחק
נגמר בית עליון 30/11/2023 20:30

דקל

1 2

איתן

למשחק
נגמר בית תיכון 30/11/2023 20:30

יוניקורנס

1 2

שטייגריות

למשחק
נגמר בית תיכון 30/11/2023 20:30

מגד

0 2

סיסטרס

למשחק
נגמר בית עליון 30/11/2023 21:30

גלובלנט

1 2

על best

למשחק
נגמר בית עליון 30/11/2023 21:30

פעמונים 1

0 2

סינרגיה

למשחק
נגמר בית תחתון 30/11/2023 21:30

לביא

2 0

מאמאסיטס

למשחק
מחזור 5
בהמתנה בית עליון 21/12/2023 19:30

סינרגיה

0 0

דקל

למשחק
בהמתנה בית תחתון 21/12/2023 19:30

סופרנוס

0 0

לביא

למשחק
בהמתנה בית תיכון 21/12/2023 20:00

מגד

0 0

שקד

למשחק
בהמתנה בית תיכון 21/12/2023 20:30

סיסטרס

0 0

יוניקורנס

למשחק
בהמתנה בית תחתון 21/12/2023 20:30

מעיין

0 0

פנתרות

למשחק
בהמתנה בית עליון 21/12/2023 21:30

פעמונים 1

0 0

על best

למשחק
בהמתנה בית עליון 21/12/2023 21:30

איתן

0 0

גלובלנט

למשחק
בהמתנה בית תיכון 21/12/2023 21:30

שטייגריות

0 0

היובל

למשחק
מחזור 2
בהמתנה בית עליון 28/12/2023 19:30

גלובלנט

0 0

דקל

למשחק
בהמתנה בית תיכון 28/12/2023 19:30

שטייגריות

0 0

מגד

למשחק
בהמתנה בית תחתון 28/12/2023 19:30

מאמאסיטס

0 0

מעיין

למשחק
בהמתנה בית עליון 28/12/2023 20:30

איתן

0 0

פעמונים 1

למשחק
בהמתנה בית תיכון 28/12/2023 20:30

שקד

0 0

סיסטרס

למשחק
בהמתנה בית תחתון 28/12/2023 20:30

פנתרות

0 0

סופרנוס

למשחק
בהמתנה בית עליון 28/12/2023 21:30

על best

0 0

סינרגיה

למשחק
בהמתנה בית תיכון 28/12/2023 21:30

היובל

0 0

יוניקורנס

למשחק
מחזור 3
בהמתנה בית תיכון 04/01/2024 19:30

מגד

0 0

היובל

למשחק
בהמתנה בית תחתון 04/01/2024 19:30

לביא

0 0

פנתרות

למשחק
בהמתנה בית תחתון 04/01/2024 19:30

סופרנוס

0 0

מאמאסיטס

למשחק
בהמתנה בית עליון 04/01/2024 20:30

סינרגיה

0 0

איתן

למשחק
בהמתנה בית תיכון 04/01/2024 20:30

יוניקורנס

0 0

שקד

למשחק
בהמתנה בית תיכון 04/01/2024 20:30

סיסטרס

0 0

שטייגריות

למשחק
בהמתנה בית עליון 04/01/2024 21:30

דקל

0 0

על best

למשחק
בהמתנה בית עליון 04/01/2024 21:30

פעמונים 1

0 0

גלובלנט

למשחק

שלב 2

מחזור 3
בהמתנה בית עליון 18/01/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 18/01/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 18/01/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 18/01/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 18/01/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 18/01/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 18/01/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 18/01/2024 00:00 0 0 למשחק
מחזור 4
בהמתנה בית עליון 25/01/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 25/01/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 25/01/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 25/01/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 25/01/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 25/01/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 25/01/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 25/01/2024 00:00 0 0 למשחק
מחזור 5
בהמתנה בית עליון 01/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 01/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 01/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 01/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 01/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 01/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 01/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 01/02/2024 00:00 0 0 למשחק
מחזור 6
בהמתנה בית עליון 15/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 15/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 15/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 15/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 15/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 15/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 15/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 15/02/2024 00:00 0 0 למשחק
מחזור 1
בהמתנה בית עליון 22/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 22/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 22/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 22/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 22/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 22/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 22/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 22/02/2024 00:00 0 0 למשחק
מחזור 7
בהמתנה בית עליון 29/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 29/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 29/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 29/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 29/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 29/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 29/02/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 29/02/2024 00:00 0 0 למשחק
מחזור 8
בהמתנה בית עליון 07/03/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 07/03/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 07/03/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 07/03/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 07/03/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 07/03/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 07/03/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 07/03/2024 00:00 0 0 למשחק
מחזור 9
בהמתנה בית עליון 28/03/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 28/03/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 28/03/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 28/03/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 28/03/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 28/03/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 28/03/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 28/03/2024 00:00 0 0 למשחק
מחזור 2
בהמתנה בית עליון 04/04/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 04/04/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 04/04/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון 04/04/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 04/04/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 04/04/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 04/04/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון 04/04/2024 00:00 0 0 למשחק

טורניר טופ

מחזור 1
בהמתנה טורניר טופ רעננה 11/01/2024 20:30

גלובלנט

0 0

פעמונים 2

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 11/01/2024 20:30

Team Kim

0 0

לב טוב

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 11/01/2024 21:30

דקל

0 0

איתן

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 11/01/2024 21:30

פעמונים 1

0 0

ניקה רעננה

למשחק
מחזור 2
בהמתנה טורניר טופ רעננה 25/01/2024 21:30

ניקה רעננה

0 0

Team Kim

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 29/02/2024 21:30

פעמונים 2

0 0

לב טוב

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 18/04/2024 20:30

גלובלנט

0 0

דקל

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 18/04/2024 21:30

איתן

0 0

פעמונים 1

למשחק
מחזור 3
בהמתנה טורניר טופ רעננה 08/02/2024 20:30

דקל

0 0

פעמונים 2

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 08/02/2024 20:30

Team Kim

0 0

איתן

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 08/02/2024 21:30

פעמונים 1

0 0

גלובלנט

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 08/02/2024 21:30

לב טוב

0 0

ניקה רעננה

למשחק
מחזור 4
בהמתנה טורניר טופ רעננה 21/03/2024 20:30

פעמונים 2

0 0

ניקה רעננה

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 21/03/2024 20:30

דקל

0 0

פעמונים 1

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 21/03/2024 21:30

איתן

0 0

לב טוב

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 21/03/2024 21:30

גלובלנט

0 0

Team Kim

למשחק
מחזור 5
בהמתנה טורניר טופ רעננה 11/04/2024 20:30

פעמונים 1

0 0

פעמונים 2

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 11/04/2024 20:30

לב טוב

0 0

גלובלנט

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 11/04/2024 21:30

Team Kim

0 0

דקל

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 11/04/2024 21:30

ניקה רעננה

0 0

איתן

למשחק
מחזור 6
בהמתנה טורניר טופ רעננה 09/05/2024 20:30

פעמונים 2

0 0

איתן

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 09/05/2024 20:30

פעמונים 1

0 0

Team Kim

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 09/05/2024 21:30

גלובלנט

0 0

ניקה רעננה

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 09/05/2024 21:30

דקל

0 0

לב טוב

למשחק
מחזור 7
בהמתנה טורניר טופ רעננה 30/05/2024 20:30

ניקה רעננה

0 0

דקל

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 30/05/2024 20:30

איתן

0 0

גלובלנט

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 30/05/2024 21:30

Team Kim

0 0

פעמונים 2

למשחק
בהמתנה טורניר טופ רעננה 30/05/2024 21:30

לב טוב

0 0

פעמונים 1

למשחק

שלב 11

מחזור 3
בהמתנה בית עליון דירוג 5-9 02/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון דירוג 5-9 02/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון דירוג 5-9 02/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון דירוג 5-9 02/05/2024 00:00 0 0 למשחק
מחזור 4
בהמתנה בית עליון דירוג 5-9 09/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון דירוג 5-9 09/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון דירוג 5-9 09/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון דירוג 5-9 09/05/2024 00:00 0 0 למשחק
מחזור 5
בהמתנה בית עליון דירוג 5-9 16/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון דירוג 5-9 16/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון דירוג 5-9 16/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון דירוג 5-9 16/05/2024 00:00 0 0 למשחק
מחזור 2
בהמתנה בית עליון דירוג 5-9 23/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון דירוג 5-9 23/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון דירוג 5-9 23/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון דירוג 5-9 23/05/2024 00:00 0 0 למשחק
מחזור 1
בהמתנה בית עליון דירוג 5-9 06/06/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית עליון דירוג 5-9 06/06/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון דירוג 5-9 06/06/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית תחתון דירוג 5-9 06/06/2024 00:00 0 0 למשחק

פיינל פור בית תחתון

הגרלה ראשית

Semi finals

בהמתנה פיינל פור בית תחתון 1 - 4 02/05/2024 00:00

Position #1

0 0

Position #4

למשחק
בהמתנה פיינל פור בית תחתון 1 - 4 02/05/2024 00:00

Position #2

0 0

Position #3

למשחק

Stage 2
3 - 4

 

 

 

בהמתנה פיינל פור בית תחתון 3 - 4 13/06/2024 19:30

Loser

0 0

Loser

למשחק

1 - 2

 

 

 

בהמתנה פיינל פור בית תחתון 1 - 2 13/06/2024 19:30

Winner

0 0

Winner

למשחק

פיינל פור בית עליון

הגרלה ראשית

Semi finals

בהמתנה פיינל פור בית עליון 1 - 4 02/05/2024 00:00

Position #1

0 0

Position #4

למשחק
בהמתנה פיינל פור בית עליון 1 - 4 02/05/2024 00:00

Position #2

0 0

Position #3

למשחק

Stage 2
3 - 4

 

 

 

בהמתנה פיינל פור בית עליון 3 - 4 13/06/2024 19:30

Loser

0 0

Loser

למשחק

1 - 2

 

 

 

בהמתנה פיינל פור בית עליון 1 - 2 13/06/2024 21:00

Winner

0 0

Winner

למשחק