ליגה עירונית רעננט - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

נגמר בית עליון 23/11/2023 19:30

גלובלנט

0 2

סינרגיה

למשחק
נגמר בית עליון 23/11/2023 19:30

דקל

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר בית תיכון 23/11/2023 20:30

שקד

1 2

שטייגריות

למשחק
נגמר בית תיכון 23/11/2023 20:30

היובל

0 2

סיסטרס

למשחק
נגמר בית תיכון 23/11/2023 20:30

יוניקורנס

2 0

מגד

למשחק
נגמר בית עליון 23/11/2023 21:30

על best

2 0

איתן

למשחק
נגמר בית תחתון 23/11/2023 21:30

פנתרות

2 0

מאמאסיטס

למשחק
נגמר בית תיכון 30/11/2023 19:30

היובל

2 1

שקד

למשחק
נגמר בית תחתון 30/11/2023 19:30

א.ס. מעיין רמת השרון

0 2

סופרנוס

למשחק
נגמר בית עליון 30/11/2023 20:30

דקל

1 2

איתן

למשחק
נגמר בית תיכון 30/11/2023 20:30

יוניקורנס

1 2

שטייגריות

למשחק
נגמר בית תיכון 30/11/2023 20:30

מגד

0 2

סיסטרס

למשחק
נגמר בית עליון 30/11/2023 21:30

גלובלנט

1 2

על best

למשחק
נגמר בית עליון 30/11/2023 21:30

פעמונים 1

0 2

סינרגיה

למשחק
נגמר בית תחתון 30/11/2023 21:30

לביא

2 0

מאמאסיטס

למשחק
נגמר בית עליון 21/12/2023 19:30

סינרגיה

1 2

דקל

למשחק
נגמר בית תיכון 21/12/2023 20:00

מגד

2 0

שקד

למשחק
נגמר בית תחתון 21/12/2023 20:00

סופרנוס

0 2

לביא

למשחק
נגמר בית תחתון 21/12/2023 20:30

א.ס. מעיין רמת השרון

0 2

פנתרות

למשחק
נגמר בית עליון 21/12/2023 21:30

פעמונים 1

1 2

על best

למשחק
נגמר בית עליון 21/12/2023 21:30

איתן

1 2

גלובלנט

למשחק
נגמר בית תיכון 21/12/2023 21:30

שטייגריות

2 0

היובל

למשחק
נגמר בית עליון 28/12/2023 19:30

גלובלנט

1 2

דקל

למשחק
נגמר בית תיכון 28/12/2023 19:30

שטייגריות

0 2

מגד

למשחק
נגמר בית תחתון 28/12/2023 19:30

מאמאסיטס

1 2

א.ס. מעיין רמת השרון

למשחק
נגמר בית עליון 28/12/2023 20:30

איתן

1 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר בית תיכון 28/12/2023 20:30

שקד

0 2

סיסטרס

למשחק
נגמר בית תחתון 28/12/2023 20:30

פנתרות

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר בית עליון 28/12/2023 21:30

על best

2 0

סינרגיה

למשחק
נגמר בית תיכון 28/12/2023 21:30

היובל

1 2

יוניקורנס

למשחק
נגמר בית תיכון 04/01/2024 19:30

מגד

2 0

היובל

למשחק
נגמר בית תחתון 04/01/2024 19:30

לביא

0 2

פנתרות

למשחק
נגמר בית תחתון 04/01/2024 19:30

סופרנוס

2 0

מאמאסיטס

למשחק
נגמר בית עליון 04/01/2024 20:30

סינרגיה

0 2

איתן

למשחק
נגמר בית תיכון 04/01/2024 20:30

יוניקורנס

2 0

שקד

למשחק
נגמר בית תיכון 04/01/2024 20:30

סיסטרס

0 2

שטייגריות

למשחק
נגמר בית עליון 04/01/2024 21:30

דקל

2 1

על best

למשחק
נגמר בית עליון 04/01/2024 21:30

פעמונים 1

1 2

גלובלנט

למשחק
נגמר בית תיכון 11/01/2024 19:30

סיסטרס

2 1

יוניקורנס

למשחק
נגמר בית תחתון 11/01/2024 19:30

לביא

2 1

א.ס. מעיין רמת השרון

למשחק

שלב 2

נגמר בית תחתון 18/01/2024 19:30

מגד

2 1

היובל

למשחק
נגמר בית תחתון 18/01/2024 19:30

סופרנוס

0 2

שקד

למשחק
נגמר בית עליון 18/01/2024 20:30

דקל

1 2

איתן

למשחק
נגמר בית עליון 18/01/2024 20:30

יוניקורנס

0 2

שטייגריות

למשחק
נגמר בית תחתון 18/01/2024 20:30

מאמאסיטס

0 2

פנתרות

למשחק
נגמר בית עליון 18/01/2024 21:30

פעמונים 1

1 2

סינרגיה

למשחק
נגמר בית עליון 18/01/2024 21:30

גלובלנט

2 1

סיסטרס

למשחק
נגמר בית עליון 25/01/2024 19:30

איתן

2 1

יוניקורנס

למשחק
נגמר בית תחתון 25/01/2024 19:30

לביא

0 2

מגד

למשחק
נגמר בית עליון 25/01/2024 20:30

גלובלנט

2 0

דקל

למשחק
נגמר בית תחתון 25/01/2024 20:30

שקד

2 0

מאמאסיטס

למשחק
נגמר בית תחתון 25/01/2024 20:30

היובל

2 0

א.ס. מעיין רמת השרון

למשחק
נגמר בית עליון 25/01/2024 21:30

על best

1 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר בית עליון 25/01/2024 21:30

שטייגריות

0 2

סיסטרס

למשחק
נגמר בית עליון 01/02/2024 20:30

יוניקורנס

0 2

גלובלנט

למשחק
נגמר בית עליון 01/02/2024 20:30

פעמונים 1

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר בית תחתון 01/02/2024 20:30

א.ס. מעיין רמת השרון

0 2

לביא

למשחק
נגמר בית עליון 01/02/2024 21:30

סיסטרס

0 2

איתן

למשחק
נגמר בית עליון 01/02/2024 21:30

סינרגיה

0 2

על best

למשחק
נגמר בית תחתון 01/02/2024 21:30

סופרנוס

0 2

היובל

למשחק
נגמר בית עליון 08/02/2024 19:30

שטייגריות

2 0

סינרגיה

למשחק
נגמר בית תחתון 08/02/2024 19:30

היובל

2 0

מאמאסיטס

למשחק
נגמר בית תחתון 08/02/2024 19:30

לביא

1 2

סופרנוס

למשחק
נגמר בית עליון 08/02/2024 20:30

סיסטרס

0 2

על best

למשחק
נגמר בית תחתון 08/02/2024 21:30

מגד

2 0

א.ס. מעיין רמת השרון

למשחק
נגמר בית עליון 15/02/2024 20:30

דקל

2 1

יוניקורנס

למשחק
נגמר בית עליון 15/02/2024 21:30

איתן

2 0

פעמונים 1

למשחק
נגמר בית עליון 22/02/2024 19:30

יוניקורנס

1 2

סינרגיה

למשחק
נגמר בית תחתון 22/02/2024 19:30

מגד

2 0

שקד

למשחק
נגמר בית עליון 22/02/2024 20:30

סיסטרס

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר בית תחתון 22/02/2024 20:30

א.ס. מעיין רמת השרון

0 2

פנתרות

למשחק
נגמר בית תחתון 22/02/2024 20:30

סופרנוס

2 1

מאמאסיטס

למשחק
נגמר בית עליון 22/02/2024 21:30

גלובלנט

2 1

שטייגריות

למשחק
נגמר בית עליון 22/02/2024 21:30

דקל

0 2

על best

למשחק
נגמר בית תחתון 29/02/2024 19:30

מאמאסיטס

0 2

לביא

למשחק
נגמר בית עליון 29/02/2024 20:30

פעמונים 1

2 0

גלובלנט

למשחק
נגמר בית עליון 29/02/2024 20:30

סינרגיה

2 1

איתן

למשחק
נגמר בית תחתון 29/02/2024 20:30

פנתרות

1 2

היובל

למשחק
נגמר בית עליון 29/02/2024 21:30

סיסטרס

0 2

דקל

למשחק
נגמר בית עליון 29/02/2024 21:30

על best

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר בית תחתון 07/03/2024 19:30

מגד

2 0

מאמאסיטס

למשחק
נגמר בית תחתון 07/03/2024 19:30

א.ס. מעיין רמת השרון

0 2

סופרנוס

למשחק
נגמר בית עליון 07/03/2024 20:30

דקל

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר בית עליון 07/03/2024 20:30

יוניקורנס

0 2

סיסטרס

למשחק
נגמר בית תחתון 07/03/2024 20:30

לביא

0 2

פנתרות

למשחק
נגמר בית עליון 07/03/2024 21:30

איתן

0 2

על best

למשחק
נגמר בית עליון 07/03/2024 21:30

גלובלנט

0 2

סינרגיה

למשחק
נגמר בית תחתון 21/03/2024 20:30

סופרנוס

0 2

מגד

למשחק
נגמר בית תחתון 21/03/2024 21:30

פנתרות

2 1

שקד

למשחק
נגמר בית תחתון 28/03/2024 19:30

פנתרות

0 2

מגד

למשחק
נגמר בית עליון 28/03/2024 20:30

פעמונים 1

2 0

יוניקורנס

למשחק
נגמר בית עליון 28/03/2024 20:30

שטייגריות

0 2

איתן

למשחק
נגמר בית תחתון 28/03/2024 20:30

מאמאסיטס

1 2

א.ס. מעיין רמת השרון

למשחק
נגמר בית עליון 28/03/2024 21:30

סינרגיה

2 0

דקל

למשחק
נגמר בית עליון 28/03/2024 21:30

על best

2 0

גלובלנט

למשחק
נגמר בית תחתון 28/03/2024 21:30

שקד

2 1

לביא

למשחק
נגמר בית עליון 04/04/2024 19:30

איתן

2 1

גלובלנט

למשחק
נגמר בית עליון 04/04/2024 20:30

סינרגיה

2 0

סיסטרס

למשחק
נגמר בית עליון 04/04/2024 20:30

שטייגריות

1 2

דקל

למשחק
נגמר בית תחתון 04/04/2024 20:30

פנתרות

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר בית עליון 04/04/2024 21:30

על best

2 0

יוניקורנס

למשחק
נגמר בית תחתון 04/04/2024 21:30

שקד

2 0

א.ס. מעיין רמת השרון

למשחק
נגמר בית תחתון 04/04/2024 21:30

היובל

2 0

לביא

למשחק
נגמר בית תחתון 11/04/2024 19:30

היובל

0 2

שקד

למשחק

טורניר טופ

נגמר טורניר טופ רעננה 11/01/2024 20:30

גלובלנט

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 11/01/2024 20:30

Team Kim

2 0

לב טוב

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 11/01/2024 21:30

דקל

2 0

איתן

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 11/01/2024 21:30

פעמונים 1

0 2

ניקה רעננה

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 25/01/2024 21:30

ניקה רעננה

2 0

Team Kim

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 08/02/2024 20:30

דקל

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 08/02/2024 20:30

Team Kim

2 0

איתן

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 08/02/2024 21:30

פעמונים 1

2 1

גלובלנט

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 08/02/2024 21:30

לב טוב

0 2

ניקה רעננה

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 21/03/2024 20:30

פעמונים 2

2 0

ניקה רעננה

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 21/03/2024 20:30

דקל

1 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 21/03/2024 21:30

איתן

1 2

לב טוב

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 11/04/2024 20:30

לב טוב

1 2

גלובלנט

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 11/04/2024 20:30

ניקה רעננה

2 0

איתן

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 11/04/2024 21:30

פעמונים 1

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 11/04/2024 21:30

Team Kim

2 0

דקל

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 18/04/2024 20:30

גלובלנט

2 0

דקל

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 18/04/2024 21:30

איתן

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 09/05/2024 20:30

דקל

0 2

לב טוב

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 09/05/2024 20:30

פעמונים 1

0 2

Team Kim

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 09/05/2024 21:30

פעמונים 2

2 0

איתן

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 09/05/2024 21:30

גלובלנט

0 2

ניקה רעננה

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 16/05/2024 21:30

פעמונים 2

2 0

לב טוב

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 30/05/2024 19:30

ניקה רעננה

2 0

דקל

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 30/05/2024 20:30

Team Kim

1 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 30/05/2024 21:30

לב טוב

2 1

פעמונים 1

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 30/05/2024 21:30

איתן

2 1

גלובלנט

למשחק
נגמר טורניר טופ רעננה 06/06/2024 20:30

גלובלנט

0 2

Team Kim

למשחק

שלב 11

נגמר בית עליון דירוג 5-9 02/05/2024 20:30

גלובלנט

0 2

סיסטרס

למשחק
נגמר בית תחתון דירוג 5-8 02/05/2024 21:30

סופרנוס

0 2

לביא

למשחק
נגמר בית עליון דירוג 5-9 09/05/2024 19:30

שטייגריות

0 2

גלובלנט

למשחק
נגמר בית תחתון דירוג 5-8 09/05/2024 19:30

לביא

2 0

מאמאסיטס

למשחק
נגמר בית תחתון דירוג 5-8 09/05/2024 20:30

א.ס. מעיין רמת השרון

1 2

סופרנוס

למשחק
נגמר בית תחתון דירוג 5-8 16/05/2024 19:30

מאמאסיטס

0 2

א.ס. מעיין רמת השרון

למשחק
נגמר בית עליון דירוג 5-9 16/05/2024 20:30

יוניקורנס

0 2

גלובלנט

למשחק
נגמר בית עליון דירוג 5-9 16/05/2024 21:30

סיסטרס

1 2

דקל

למשחק
נגמר בית עליון דירוג 5-9 23/05/2024 19:30

גלובלנט

1 2

דקל

למשחק
נגמר בית עליון דירוג 5-9 23/05/2024 20:30

שטייגריות

2 1

יוניקורנס

למשחק
נגמר בית תחתון דירוג 5-8 23/05/2024 21:30

לביא

2 0

א.ס. מעיין רמת השרון

למשחק
נגמר בית עליון דירוג 5-9 27/05/2024 21:00

דקל

1 2

יוניקורנס

למשחק
נגמר בית תחתון דירוג 5-8 30/05/2024 19:30

סופרנוס

2 0

מאמאסיטס

למשחק
נגמר בית עליון דירוג 5-9 30/05/2024 20:30

יוניקורנס

2 1

סיסטרס

למשחק
נגמר בית עליון דירוג 5-9 03/06/2024 20:30

סיסטרס

1 2

שטייגריות

למשחק
נגמר בית עליון דירוג 5-9 06/06/2024 21:30

דקל

2 0

שטייגריות

למשחק

פיינל פור בית תחתון

הגרלה ראשית

תנחומים

8

נגמר פיינל פור בית תחתון 1 - 4 02/05/2024 21:30

מגד

2 0

שקד

למשחק
נגמר פיינל פור בית תחתון 1 - 4 02/05/2024 20:30

פנתרות

2 0

היובל

למשחק

Stage 2
3 - 4

 

 

 

נגמר פיינל פור בית תחתון 3 - 4 13/06/2024 19:30

שקד

0 2

היובל

למשחק

1 - 2

 

 

 

נגמר פיינל פור בית תחתון 1 - 2 13/06/2024 19:30

מגד

2 0

פנתרות

למשחק

פיינל פור בית עליון

הגרלה ראשית

תנחומים

8

נגמר פיינל פור בית עליון 1 - 4 09/05/2024 21:30

סינרגיה

0 2

על best

למשחק
נגמר פיינל פור בית עליון 1 - 4 16/05/2024 20:30

פעמונים 1

1 2

איתן

למשחק

Stage 2
3 - 4

 

 

 

נגמר פיינל פור בית עליון 3 - 4 13/06/2024 19:30

סינרגיה

2 0

פעמונים 1

למשחק

1 - 2

 

 

 

נגמר פיינל פור בית עליון 1 - 2 13/06/2024 21:00

על best

2 0

איתן

למשחק