ארצית מרכז מודיעין - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

מחזור 3
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 29/11/2023 20:20

Spicy

2 1

ALL STAR

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 29/11/2023 20:20

דמוקרשת

1 2

נחושות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 29/11/2023 21:00

Lionette

2 1

קלאש

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 29/11/2023 21:00

בראשית מודיעין

1 2

סטרייק

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 29/11/2023 21:45

ארגמן

2 0

סרניות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 29/11/2023 21:45

לביאות אוריה

0 2

לביאות מודיעין

למשחק
מחזור 4
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 20/12/2023 20:20

נחושות

2 0

לביאות אוריה

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 20/12/2023 20:20

סרניות

2 1

בראשית מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 20/12/2023 21:00

קלאש

2 0

לביאות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 20/12/2023 21:00

Lionette

0 2

Spicy

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 20/12/2023 21:45

סטרייק

2 0

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 20/12/2023 21:45

ALL STAR

0 2

ארגמן

למשחק
מחזור 5
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 03/01/2024 20:20

לביאות אוריה

1 2

סטרייק

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 03/01/2024 20:20

לביאות מודיעין

2 0

נחושות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 03/01/2024 21:00

בראשית מודיעין

0 2

ALL STAR

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 03/01/2024 21:00

דמוקרשת

0 2

סרניות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 03/01/2024 21:45

נחושות

0 2

קלאש

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 03/01/2024 21:45

ארגמן

2 1

Lionette

למשחק
מחזור 6
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 17/01/2024 20:20

קלאש

2 0

Spicy

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 17/01/2024 20:20

ALL STAR

2 1

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 17/01/2024 21:00

סרניות

2 0

לביאות אוריה

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 17/01/2024 21:00

Lionette

2 0

בראשית מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 17/01/2024 21:45

סטרייק

0 2

לביאות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 17/01/2024 21:45

Spicy

0 2

ארגמן

למשחק
מחזור 7
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 31/01/2024 20:20

לביאות מודיעין

0 2

סרניות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 31/01/2024 20:30

לביאות אוריה

0 2

ALL STAR

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 31/01/2024 21:00

דמוקרשת

0 2

Lionette

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 31/01/2024 21:30

ארגמן

2 0

קלאש

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 31/01/2024 21:45

נחושות

0 2

סטרייק

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 07/02/2024 21:45

בראשית מודיעין

0 2

Spicy

למשחק
מחזור 8
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 14/02/2024 20:20

קלאש

0 2

סטרייק

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 14/02/2024 20:20

Spicy

2 1

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 14/02/2024 21:00

Lionette

2 0

לביאות אוריה

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 14/02/2024 21:45

ALL STAR

0 2

לביאות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 14/02/2024 21:45

ארגמן

2 0

בראשית מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 21/02/2024 21:45

סרניות

2 0

נחושות

למשחק
מחזור 9
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 14/02/2024 21:00

נחושות

0 2

ALL STAR

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 28/02/2024 20:20

לביאות אוריה

1 2

Spicy

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 28/02/2024 20:30

לביאות מודיעין

1 2

Lionette

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 28/02/2024 21:00

בראשית מודיעין

0 2

קלאש

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 28/02/2024 21:30

דמוקרשת

0 2

ארגמן

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 28/02/2024 21:45

סטרייק

2 0

סרניות

למשחק
מחזור 10
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 06/03/2024 20:20

קלאש

2 0

סרניות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 06/03/2024 20:20

ALL STAR

1 2

סטרייק

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 06/03/2024 21:00

Spicy

0 2

לביאות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 06/03/2024 21:00

בראשית מודיעין

1 2

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 06/03/2024 21:45

Lionette

2 0

נחושות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 06/03/2024 21:45

ארגמן

2 0

לביאות אוריה

למשחק
מחזור 11
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 20/03/2024 20:20

לביאות אוריה

0 2

בראשית מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 20/03/2024 20:20

סרניות

2 0

ALL STAR

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 20/03/2024 21:00

דמוקרשת

0 2

קלאש

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 20/03/2024 21:00

סטרייק

0 2

Lionette

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 20/03/2024 21:45

לביאות מודיעין

1 2

ארגמן

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 20/03/2024 21:45

נחושות

1 2

Spicy

למשחק
מחזור 1
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 10/04/2024 20:20

ALL STAR

0 2

קלאש

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 10/04/2024 20:20

דמוקרשת

2 1

לביאות אוריה

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 10/04/2024 21:00

Lionette

2 0

סרניות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 10/04/2024 21:00

ארגמן

2 0

נחושות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 10/04/2024 21:45

Spicy

0 2

סטרייק

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 10/04/2024 21:45

בראשית מודיעין

0 2

לביאות מודיעין

למשחק
מחזור 2
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 17/04/2024 20:20

קלאש

2 0

לביאות אוריה

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 17/04/2024 20:20

לביאות מודיעין

2 0

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 17/04/2024 21:00

סטרייק

2 1

ארגמן

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 17/04/2024 21:00

סרניות

0 2

Spicy

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 17/04/2024 21:45

נחושות

0 2

בראשית מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 17/04/2024 21:45

ALL STAR

0 2

Lionette

למשחק

שלב 2

מחזור 1
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית דירוג 5-8 08/05/2024 20:20

ALL STAR

0 2

סרניות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית דירוג 9-12 08/05/2024 20:20

בראשית מודיעין

1 2

נחושות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית דירוג 5-8 08/05/2024 21:45

Spicy

0 2

לביאות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית דירוג 9-12 08/05/2024 21:45

דמוקרשת

1 2

לביאות אוריה

למשחק
מחזור 2
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית דירוג 9-12 22/05/2024 20:30

בראשית מודיעין

1 2

דמוקרשת

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית דירוג 9-12 22/05/2024 21:30

נחושות

1 3

לביאות אוריה

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית דירוג 5-8 05/06/2024 20:30

סרניות

1 2

לביאות מודיעין

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית דירוג 5-8 05/06/2024 20:30

ALL STAR

0 2

Spicy

למשחק
מחזור 3
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית דירוג 9-12 05/06/2024 21:30

דמוקרשת

1 2

נחושות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית דירוג 9-12 05/06/2024 21:30

לביאות אוריה

0 2

בראשית מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין - אולם בוכמן (רשת 1) בית דירוג 5-8 26/06/2024 19:50

Spicy

0 0

סרניות

למשחק
בהמתנה מודיעין - אולם בוכמן (רשת 2) בית דירוג 5-8 26/06/2024 19:50

לביאות מודיעין

0 0

ALL STAR

למשחק

פיינל פור

הגרלה ראשית

תנחומים

2

נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) פיינל פור 1 - 4 08/05/2024 21:00

ארגמן

2 0

קלאש

חצי גמר פיינל פור

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) פיינל פור 1 - 4 08/05/2024 21:00

סטרייק

0 2

Lionette

חצי גמר פיינל פור

למשחק

Stage 2
3 - 4

 

 

 

בהמתנה מודיעין - אולם בוכמן (מגרש מלא) פיינל פור 3 - 4 26/06/2024 20:30

קלאש

0 0

סטרייק

חצי גמר מדליה על מקום 3-4

למשחק

1 - 2

 

 

 

בהמתנה מודיעין - אולם בוכמן (מגרש מלא) פיינל פור 1 - 2 26/06/2024 21:30

ארגמן

0 0

Lionette

גמר מרכזי מקום 1-2

למשחק