ארצית מרכז מודיעין - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

מחזור 3
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 29/11/2023 20:20

Spicy

2 1

ALL STAR

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 29/11/2023 20:20

דמוקרשת

1 2

נחושות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 29/11/2023 21:00

Lionette

2 1

קלאש

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 29/11/2023 21:00

בראשית מודיעין

1 2

סטרייק

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 29/11/2023 21:45

ארגמן

2 0

סרניות

למשחק
נגמר מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 29/11/2023 21:45

לביאות אוריה

0 2

לביאות מודיעין

למשחק
מחזור 4
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 20/12/2023 20:20

נחושות

0 0

לביאות אוריה

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 20/12/2023 20:20

סרניות

0 0

בראשית מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 20/12/2023 21:00

קלאש

0 0

לביאות מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 20/12/2023 21:00

Lionette

0 0

Spicy

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 20/12/2023 21:45

סטרייק

0 0

דמוקרשת

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 20/12/2023 21:45

ALL STAR

0 0

ארגמן

למשחק
מחזור 5
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 03/01/2024 20:20

לביאות אוריה

0 0

סטרייק

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 03/01/2024 20:20

לביאות מודיעין

0 0

נחושות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 03/01/2024 21:00

בראשית מודיעין

0 0

ALL STAR

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 03/01/2024 21:00

דמוקרשת

0 0

סרניות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 03/01/2024 21:45

Spicy

0 0

קלאש

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 03/01/2024 21:45

ארגמן

0 0

Lionette

למשחק
מחזור 6
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 17/01/2024 20:20

ALL STAR

0 0

דמוקרשת

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 17/01/2024 20:20

Lionette

0 0

בראשית מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 17/01/2024 21:00

קלאש

0 0

נחושות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 17/01/2024 21:00

סטרייק

0 0

לביאות מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 17/01/2024 21:45

סרניות

0 0

לביאות אוריה

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 17/01/2024 21:45

Spicy

0 0

ארגמן

למשחק
מחזור 7
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 31/01/2024 20:20

בראשית מודיעין

0 0

Spicy

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 31/01/2024 20:20

לביאות מודיעין

0 0

סרניות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 31/01/2024 21:00

דמוקרשת

0 0

Lionette

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 31/01/2024 21:00

לביאות אוריה

0 0

ALL STAR

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 31/01/2024 21:45

ארגמן

0 0

קלאש

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 31/01/2024 21:45

נחושות

0 0

סטרייק

למשחק
מחזור 2
בהמתנה רמת גן - אולם יהלום בית אחד 05/02/2024 21:30

סטרייק

0 0

ארגמן

למשחק
מחזור 8
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 14/02/2024 20:20

קלאש

0 0

סטרייק

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 14/02/2024 20:20

סרניות

0 0

נחושות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 14/02/2024 21:00

Lionette

0 0

לביאות אוריה

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 14/02/2024 21:00

Spicy

0 0

דמוקרשת

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 14/02/2024 21:45

ALL STAR

0 0

לביאות מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 14/02/2024 21:45

ארגמן

0 0

בראשית מודיעין

למשחק
מחזור 9
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 28/02/2024 20:20

לביאות אוריה

0 0

Spicy

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 28/02/2024 20:20

לביאות מודיעין

0 0

Lionette

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 28/02/2024 21:00

בראשית מודיעין

0 0

קלאש

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 28/02/2024 21:00

נחושות

0 0

ALL STAR

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 28/02/2024 21:45

דמוקרשת

0 0

ארגמן

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 28/02/2024 21:45

סטרייק

0 0

סרניות

למשחק
מחזור 10
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 06/03/2024 20:20

קלאש

0 0

סרניות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 06/03/2024 20:20

ALL STAR

0 0

סטרייק

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 06/03/2024 21:00

Spicy

0 0

לביאות מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 06/03/2024 21:00

בראשית מודיעין

0 0

דמוקרשת

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 06/03/2024 21:45

Lionette

0 0

נחושות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 06/03/2024 21:45

ארגמן

0 0

לביאות אוריה

למשחק
מחזור 11
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 20/03/2024 20:20

לביאות אוריה

0 0

בראשית מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 20/03/2024 20:20

סרניות

0 0

ALL STAR

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 20/03/2024 21:00

דמוקרשת

0 0

קלאש

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 20/03/2024 21:00

סטרייק

0 0

Lionette

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 2) בית אחד 20/03/2024 21:45

לביאות מודיעין

0 0

ארגמן

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג (מגרש 1) בית אחד 20/03/2024 21:45

נחושות

0 0

Spicy

למשחק

שלב 2

מחזור 1
בהמתנה בית דירוג 5-8 10/04/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית דירוג 5-8 10/04/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית דירוג 9-12 10/04/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית דירוג 9-12 10/04/2024 00:00 0 0 למשחק
מחזור 2
בהמתנה בית דירוג 5-8 08/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית דירוג 5-8 08/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית דירוג 9-12 08/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית דירוג 9-12 08/05/2024 00:00 0 0 למשחק
מחזור 3
בהמתנה בית דירוג 5-8 22/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית דירוג 5-8 22/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית דירוג 9-12 22/05/2024 00:00 0 0 למשחק
בהמתנה בית דירוג 9-12 22/05/2024 00:00 0 0 למשחק

פיינל פור

הגרלה ראשית

Semi finals

בהמתנה פיינל פור 1 - 4 08/05/2024 00:00

Position #1

0 0

Position #4

חצי גמר פיינל פור

למשחק
בהמתנה פיינל פור 1 - 4 08/05/2024 00:00

Position #2

0 0

Position #3

חצי גמר פיינל פור

למשחק

Stage 2
3 - 4

 

 

 

בהמתנה פיינל פור 3 - 4 05/06/2024 00:00

Loser

0 0

Loser

מדליה על מקום 3-4

למשחק

1 - 2

 

 

 

בהמתנה פיינל פור 1 - 2 05/06/2024 00:00

Winner

0 0

Winner

גמר מרכזי מקום 1-2

למשחק