הדפס

שטייגריות - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 05/11/2022 20:15

DiaMond

0 2

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 19/11/2022 21:15

שטייגריות

2 1

ANANDA

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 10/12/2022 19:30

ברטוב

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 31/12/2022 20:15

שטייגריות

0 2

ינוב

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 07/01/2023 21:15

פרדסיה

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 14/01/2023 21:15

לברן

0 2

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה-צורן - יובלים 28/01/2023 21:15

שטייגריות

2 0

שועלות פרכו"ר

למשחק

שלב 2

נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 25/02/2023 20:15

Comeback

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 11/03/2023 20:15

שטייגריות

0 2

ינוב

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 25/03/2023 21:15

ברטוב

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 15/04/2023 20:45

שטייגריות

0 2

פרדסיה

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 06/05/2023 20:45

שטייגריות

0 2

פריסטייל

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 13/05/2023 21:30

הכח תומר

2 0

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 27/05/2023 20:45

וייברס

2 0

שטייגריות

למשחק