הדפס

ANANDA - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

נגמר קדימה-צורן - יובלים 05/11/2022 21:15

ANANDA

0 2

פרדסיה

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 19/11/2022 21:15

שטייגריות

2 1

ANANDA

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 03/12/2022 21:15

ANANDA

2 0

שועלות פרכו"ר

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 17/12/2022 20:15

DiaMond

0 2

ANANDA

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 07/01/2023 20:15

ANANDA

2 0

לברן

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 21/01/2023 20:30

ANANDA

0 2

ברטוב

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 28/01/2023 21:15

ינוב

2 0

ANANDA

למשחק

שלב 2

נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 11/02/2023 19:30

ANANDA

2 0

שועלות פרכו"ר

למשחק
נגמר קדימה-צורן - יובלים 25/02/2023 21:15

פנתרות

0 2

ANANDA

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 11/03/2023 19:30

ANANDA

2 0

DiaMond

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 18/03/2023 21:00

Madnet

0 2

ANANDA

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 15/04/2023 19:45

ANANDA

2 0

חיות רשת

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 22/04/2023 20:45

לב השרון

0 2

ANANDA

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 13/05/2023 19:45

ANANDA

2 0

לביאות כרכור

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 27/05/2023 19:45

לברן

0 2

ANANDA

למשחק

שלב 3 (4 - 1)

בהמתנה קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 10/06/2023 20:45

ANANDA

0 0

Madnet

למשחק