הדפס

DiaMond - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 05/11/2022 20:15

DiaMond

0 2

שטייגריות

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 19/11/2022 20:15

שועלות פרכו"ר

2 0

DiaMond

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 03/12/2022 19:30

DiaMond

0 2

לברן

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 17/12/2022 20:15

DiaMond

0 2

ANANDA

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 07/01/2023 19:30

ברטוב

2 0

DiaMond

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 14/01/2023 20:15

DiaMond

0 2

ינוב

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 28/01/2023 20:15

פרדסיה

2 0

DiaMond

למשחק

שלב 2

נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 25/02/2023 19:30

DiaMond

0 2

Madnet

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 11/03/2023 19:30

ANANDA

2 0

DiaMond

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 18/03/2023 19:30

DiaMond

2 0

חיות רשת

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 01/04/2023 21:30

לב השרון

2 1

DiaMond

למשחק
נגמר קדימה-צורן - יובלים 15/04/2023 21:30

DiaMond

0 2

לביאות כרכור

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 22/04/2023 19:45

לברן

0 2

DiaMond

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 13/05/2023 20:45

DiaMond

1 2

שועלות פרכו"ר

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 20/05/2023 19:45

פנתרות

0 2

DiaMond

למשחק