הדפס

Ella+Hornung - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

נגמר 13/07/2022 20:00

Helbling+Dutat

0 1

Ella+Hornung

למשחק
נגמר 17/07/2022 10:30

Ella+Hornung

1 0

Chernin+Mutsafy

למשחק
נגמר 19/07/2022 21:15

Bercovich+Azar

0 1

Ella+Hornung

למשחק
נגמר 20/07/2022 17:30

Ella+Hornung

1 0

ARG: Muravchik+Muravchik

למשחק
נגמר 20/07/2022 21:15

Laviv+Abecasis

0 1

Ella+Hornung

למשחק
נגמר 21/07/2022 18:45

Ella+Hornung

1 0

ARG: Honisch+Lisenberg

למשחק

Crosses stage

נגמר 24/07/2022 18:45

Ella+Hornung

0 1

ARG: Muravchik+Muravchik

למשחק