הדפס

Helbling+Dutat - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

נגמר 13/07/2022 20:00

Helbling+Dutat

0 1

Ella+Hornung

למשחק
נגמר 17/07/2022 20:00

Helbling+Dutat

0 1

Bercovich+Azar

למשחק
נגמר 18/07/2022 08:00

ARG: Muravchik+Muravchik

1 0

Helbling+Dutat

למשחק
נגמר 19/07/2022 21:15

Helbling+Dutat

0 1

Chernin+Mutsafy

למשחק
נגמר 20/07/2022 17:30

Laviv+Abecasis

1 0

Helbling+Dutat

למשחק
נגמר 20/07/2022 21:15

ARG: Honisch+Lisenberg

1 0

Helbling+Dutat

למשחק