הדפס

CatchMond - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 23/12/2023 20:45

שועלות פרכו"ר

1 2

CatchMond

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 06/01/2024 21:30

CatchMond

2 0

MadNet

למשחק
נגמר קדימה צורן - היכל הספורט 20/01/2024 19:00

חיות רשת

0 2

CatchMond

למשחק
נגמר קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 17/02/2024 20:45

ברטוב

0 2

CatchMond

למשחק
בהמתנה קדימה-צורן - חט"ב הרצוג 02/03/2024 19:45

CatchMond

0 0

הכח תומר

למשחק