הדפס תוצאות קטגוריות תוצאות סינקלייר טבלת דירוג

לוח מקצים - OPEN

# תאריך/ שעה שקילה משעה שקילה לשעה
1 18/07/2022 14:00:00 18/07/2022 12:00:00 18/07/2022 13:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
2 18/07/2022 16:30:00 18/07/2022 14:30:00 18/07/2022 15:30:00 נרשמים תוצאות מקצים
1 19/07/2022 14:00:00 19/07/2022 12:00:00 19/07/2022 13:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
2 19/07/2022 16:30:00 19/07/2022 14:30:00 19/07/2022 15:30:00 נרשמים תוצאות מקצים
סטטוס קטגוריה סה"כ ספורטאים
Women Open 22 תוצאות
Men Open 22 תוצאות