הדפס

אליפות ישראל ה-59 במרוצי שדה - 06/02/2020

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
מרוץ שדה בוגרים גברים 52 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה נשים נשים 8 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה קדטים U18 קדטים U18 87 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה קדטיות U18 קדטיות U18 59 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה נערות U20 נערות U20 26 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה נערים U20 נוער U20 32 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדות U16 ילדות U16 222 93 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדים U16 ילדים U16 272 102 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדים U14 ילדים U14 259 123 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדות U14 ילדות U14 186 73 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה שליחים מעורב ילדים U12 מעורב ילדים U12 124 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה שליחים מעורב בוגרים מעורב כללי עד 2004 32 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות