הדפס

ISRAEL JUMP - 06/08/2020

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
110 מ' משוכות (99 ס"מ) נוער U20 06/08/2020 17:30:00 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות גברים 06/08/2020 17:30:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות (91 ס"מ) קדטים U18 06/08/2020 17:30:00 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' נשים ונערות U20 06/08/2020 17:45:00 8 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (76 ס"מ) קדטיות U18 06/08/2020 17:45:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' גמר נשים ונערות U20 06/08/2020 18:25:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר גברים כללי עד 2004 06/08/2020 18:50:00 23 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נשים כללי עד 2004 06/08/2020 19:10:00 15 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים כללי עד 2004 06/08/2020 19:30:00 7 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים כללי עד 2004 06/08/2020 19:38:00 15 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' גמר גברים כללי עד 2004 06/08/2020 19:55:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' גמר נשים כללי עד 2004 06/08/2020 20:02:00 8 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות גברים ונערים U20 06/08/2020 20:20:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' מש' (84 ס"מ) קדטים U18 06/08/2020 20:25:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נשים כללי עד 2004 06/08/2020 20:35:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר נשים כללי עד 2004 06/08/2020 20:50:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים כללי עד 2004 06/08/2020 21:00:00 13 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי עד 2004 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי עד 2004 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט גברים כללי עד 2004 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נשים כללי עד 2004 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי עד 2004 14 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי עד 2004 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גברים כללי עד 2004 5 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נשים כללי עד 2004 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות