הדפס

תחרות בימי קורונה -נוער ובוגרים - 02.08 - צהריים + ערב - 02/08/2020

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 200 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 11:45:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 200 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 11:53:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 50 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 12:09:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 50 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 12:13:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 12:19:00 15 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 12:25:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 12:34:00 41 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 12:44:00 49 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 גב בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 12:54:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 גב בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 13:00:00 25 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 מעורב אישי בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 16:45:00 9 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 16:49:00 19 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 50 גב בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 16:57:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 50 גב בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 17:03:00 25 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 100 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 17:09:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 100 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 17:15:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 50 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 17:21:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 50 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 17:25:00 24 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 100 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 17:31:00 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 100 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 17:43:00 56 55 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות