הדפס

תחרות בימי קורונה -נוער ובוגרים - 02.08 - בוקר + אחר צהריים - 02/08/2020

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 200 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 09:00:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 200 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 09:12:00 26 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 50 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 09:21:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 50 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 09:25:00 22 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 09:31:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 09:40:00 25 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 09:49:00 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 09:57:00 40 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 גב בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 10:05:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 גב בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 10:11:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 מעורב אישי בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 14:30:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 14:42:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 50 גב בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 14:54:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 50 גב בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 14:58:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 100 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 15:02:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 100 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 15:08:00 23 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 50 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 15:17:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 50 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 15:25:00 30 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 100 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 02/08/2020 15:31:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 100 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 02/08/2020 15:43:00 40 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות