הדפס

סיום עונה 2020 - נוער ובוגרים קפסולה 1 - 19/08/2020

לוח זמנים תוצאות תוצאות מלאות
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 400 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 09:00:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 400 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 09:13:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 50 גב בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 09:28:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 50 גב בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 09:35:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 200 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 09:42:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 200 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 09:45:00 14 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 מעורב אישי בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 09:53:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 10:06:00 42 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 14:15:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 14:20:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 14:27:00 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 14:40:00 39 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 50 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 14:47:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 50 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 14:49:00 26 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 מעורב אישי בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 14:54:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 15:00:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 400 מעורב אישי בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 09:00:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 400 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 09:07:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 50 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 09:13:00 48 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 50 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 09:25:00 53 51 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 200 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 09:34:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 200 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 09:36:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 גב בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 09:43:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 100 גב בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 09:53:00 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 200 גב בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 14:15:00 15 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 200 גב בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 14:21:00 16 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 50 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 14:27:00 28 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 50 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 14:32:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 100 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 14:37:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 100 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 14:46:00 22 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 100 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 14:50:00 55 55 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 100 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 15:04:00 58 55 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות