הדפס

סיום עונה 2020 - נוער ובוגרים קפסולה 2 - 19/08/2020

לוח זמנים תוצאות תוצאות מלאות
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 400 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 11:45:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 400 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 11:55:00 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 50 גב בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 12:04:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 50 גב בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 12:07:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 200 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 12:13:00 12 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 200 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 12:17:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 מעורב אישי בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 12:20:00 34 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 12:30:00 43 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 16:30:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 16:35:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 16:45:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 16:55:00 26 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 50 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 17:05:00 22 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 50 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 17:12:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 מעורב אישי בוגרות 14-99 00:00.00 19/08/2020 17:15:00 11 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 19/08/2020 17:20:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 400 מעורב אישי בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 11:45:00 2 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 400 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 11:50:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 50 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 11:55:00 44 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 50 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 12:10:00 60 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 200 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 12:19:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 200 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 12:23:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 גב בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 12:28:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 100 גב בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 12:35:00 23 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 200 גב בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 16:45:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 200 גב בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 16:48:00 11 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 50 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 16:54:00 29 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 50 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 16:58:00 41 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 100 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 17:05:00 18 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 100 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 17:10:00 19 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 100 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 21/08/2020 17:15:00 32 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 100 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 21/08/2020 17:22:00 43 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות