הדפס

סיום עונה 2020 - נוער ובוגרים קפסולה 3 - 20/08/2020

לוח זמנים תוצאות תוצאות מלאות
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 400 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 09:00:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 400 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 09:12:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 50 גב בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 09:21:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 50 גב בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 09:26:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 200 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 09:31:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 200 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 09:36:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 מעורב אישי בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 09:45:00 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 09:55:00 40 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 14:15:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 14:22:00 29 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 14:32:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 14:43:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 50 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 14:54:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 50 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 14:57:00 25 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 מעורב אישי בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 15:05:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 15:10:00 25 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 400 מעורב אישי בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 09:00:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 400 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 09:06:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 50 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 09:17:00 41 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 50 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 09:22:00 46 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 200 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 09:30:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 200 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 09:35:00 15 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 גב בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 09:41:00 22 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 100 גב בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 09:50:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 200 גב בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 14:15:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 200 גב בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 14:25:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 50 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 14:35:00 29 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 50 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 14:50:00 33 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 100 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 14:58:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 100 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 15:04:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 100 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 15:11:00 46 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 100 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 15:20:00 57 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות