הדפס

סיום עונה 2020 - נוער ובוגרים קפסולה 4 - 20/08/2020

לוח זמנים תוצאות תוצאות מלאות
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 400 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 11:45:00 9 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 400 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 11:53:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 50 גב בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 12:03:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 50 גב בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 12:12:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 200 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 12:18:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 200 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 12:07:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 מעורב אישי בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 12:24:00 24 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 12:32:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 16:45:00 16 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 16:49:00 27 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 16:57:00 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 17:02:00 19 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 50 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 17:07:00 14 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 50 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 17:14:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 מעורב אישי בוגרות 14-99 00:00.00 20/08/2020 17:15:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 20/08/2020 17:18:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 400 מעורב אישי בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 11:45:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 400 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 11:52:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 50 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 11:59:00 40 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 50 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 12:12:00 38 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 200 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 12:16:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 200 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 12:09:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 גב בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 12:15:00 20 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 100 גב בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 12:23:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 200 גב בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 16:45:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 200 גב בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 16:51:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 50 פרפר בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 16:58:00 21 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 50 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 17:03:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 100 חזה בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 17:07:00 14 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 100 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 17:12:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 100 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 22/08/2020 17:16:00 32 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 100 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 22/08/2020 17:25:00 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות