הדפס

ליגה לצעירים 1 א' 26.12 קפסולה 3 - 26/12/2020

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 100 מעורב אישי ילדות 11-12 00:00.00 26/12/2020 09:00:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 100 מעורב אישי ילדים 12-13 00:00.00 26/12/2020 09:08:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 400 חופשי ילדות 11-12 00:00.00 26/12/2020 09:15:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 400 חופשי ילדים 12-13 00:00.00 26/12/2020 09:27:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 50 פרפר ילדות 11-12 00:00.00 26/12/2020 09:45:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 50 פרפר ילדים 12-13 00:00.00 26/12/2020 09:51:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 גב ילדות 11-12 00:00.00 26/12/2020 09:58:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 גב ילדים 12-13 00:00.00 26/12/2020 10:03:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 חזה ילדות 11-12 00:00.00 26/12/2020 10:09:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 חזה ילדים 12-13 00:00.00 26/12/2020 10:18:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 50 חופשי ילדות 11-12 00:00.00 26/12/2020 10:28:00 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 50 חופשי ילדים 12-13 00:00.00 26/12/2020 10:38:00 58 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 50 חופשי בוגרות 14-99 00:00.00 26/12/2020 10:50:00 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 4X50 מעורב שליחים בוגרים 15-99 00:00.00 26/12/2020 10:56:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 4X200 חופשי שליחים בוגרות 14-99 00:00.00 26/12/2020 10:59:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות