הדפס

גביע האיגוד 2021 - 29/03/2021

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 400 מעורב אישי בוגרות 13-99 00:00.00 29/03/2021 17:00:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 400 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 29/03/2021 17:21:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 1500 חופשי בוגרות 13-99 00:00.00 29/03/2021 17:45:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 1500 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 29/03/2021 18:03:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 פרפר בוגרות 13-99 00:00.00 30/03/2021 10:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 30/03/2021 10:06:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 400 חופשי בוגרות 13-99 00:00.00 30/03/2021 10:12:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 400 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 30/03/2021 10:30:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 גב בוגרות 13-99 00:00.00 30/03/2021 10:48:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 גב בוגרים 15-99 00:00.00 30/03/2021 10:54:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 חזה בוגרות 13-99 00:00.00 30/03/2021 11:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 30/03/2021 11:12:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 50 חופשי בוגרות 13-99 00:00.00 30/03/2021 11:24:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 50 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 30/03/2021 11:32:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 חופשי בוגרות 13-99 00:00.00 31/03/2021 10:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 31/03/2021 10:09:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 200 מעורב אישי בוגרות 13-99 00:00.00 31/03/2021 10:18:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 200 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 31/03/2021 10:30:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 100 חזה בוגרות 13-99 00:00.00 31/03/2021 10:44:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 100 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 31/03/2021 10:50:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 50 גב בוגרות 13-99 00:00.00 31/03/2021 10:56:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 50 גב בוגרים 15-99 00:00.00 31/03/2021 11:02:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 200 פרפר בוגרות 13-99 00:00.00 31/03/2021 11:10:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 200 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 31/03/2021 11:17:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 100 חופשי בוגרות 13-99 00:00.00 01/04/2021 10:00:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 100 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 01/04/2021 10:08:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 50 חזה בוגרות 13-99 00:00.00 01/04/2021 10:16:00 40 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 50 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 01/04/2021 10:25:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 200 גב בוגרות 13-99 00:00.00 01/04/2021 10:33:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 200 גב בוגרים 15-99 00:00.00 01/04/2021 10:45:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 50 פרפר בוגרות 13-99 00:00.00 01/04/2021 10:57:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 50 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 01/04/2021 11:06:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 800 חופשי בוגרות 13-99 00:00.00 01/04/2021 11:14:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 800 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 01/04/2021 11:25:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות