הדפס

ליגה 2 לצעירים 21-22.03 קפסולה 2 - 21/03/2021

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 100 מעורב אישי ילדות 11-13 00:00.00 21/03/2021 16:00:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 100 מעורב אישי ילדים 11-14 00:00.00 21/03/2021 16:09:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 100 חופשי ילדות 11-13 00:00.00 21/03/2021 16:21:00 49 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 100 חופשי ילדים 11-14 00:00.00 21/03/2021 16:31:00 90 90 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 חזה ילדות 11-13 00:00.00 21/03/2021 16:49:00 31 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 חזה ילדים 11-14 00:00.00 21/03/2021 17:01:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 גב ילדות 11-13 00:00.00 21/03/2021 17:13:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 גב ילדים 11-14 00:00.00 21/03/2021 17:22:00 43 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 50 פרפר ילדות 11-13 00:00.00 21/03/2021 17:32:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 50 פרפר ילדים 11-14 00:00.00 31/12/1899 17:38:00 45 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 מעורב אישי ילדות 11-13 00:00.00 21/03/2021 17:45:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 מעורב אישי ילדים 11-14 00:00.00 31/12/1899 17:56:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות