הדפס

ליגה 2 לצעירים 21-22.03 קפסולה 3 - 22/03/2021

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 100 מעורב אישי ילדות 11-13 00:00.00 22/03/2021 10:00:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 100 מעורב אישי ילדים 11-14 00:00.00 22/03/2021 10:09:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 100 חופשי ילדות 11-13 00:00.00 22/03/2021 10:18:00 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 100 חופשי ילדים 11-14 00:00.00 22/03/2021 10:26:00 75 75 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 חזה ילדות 11-13 00:00.00 22/03/2021 10:42:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 חזה ילדים 11-14 00:00.00 22/03/2021 10:52:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 גב ילדות 11-13 00:00.00 22/03/2021 11:05:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 גב ילדים 11-14 00:00.00 22/03/2021 11:11:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 50 פרפר ילדות 11-13 00:00.00 22/03/2021 11:19:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 50 פרפר ילדים 11-14 00:00.00 22/03/2021 11:25:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 מעורב אישי ילדות 11-13 00:00.00 31/12/1899 11:33:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 מעורב אישי ילדים 11-14 00:00.00 22/03/2021 11:41:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות