הדפס

ליגה 2 לצעירים 21-22.03 קפסולה 4 - 22/03/2021

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 100 מעורב אישי ילדות 11-13 00:00.00 22/03/2021 16:00:00 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 100 מעורב אישי ילדים 11-14 00:00.00 22/03/2021 16:12:00 61 61 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 100 חופשי ילדות 11-13 00:00.00 22/03/2021 16:33:00 68 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 100 חופשי ילדים 11-14 00:00.00 22/03/2021 16:47:00 136 136 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 חזה ילדות 11-13 00:00.00 22/03/2021 17:15:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 חזה ילדים 11-14 00:00.00 22/03/2021 17:29:00 58 58 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 גב ילדות 11-13 00:00.00 22/03/2021 17:51:00 44 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 גב ילדים 11-14 00:00.00 22/03/2021 18:01:00 80 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 50 פרפר ילדות 11-13 00:00.00 22/03/2021 18:17:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 50 פרפר ילדים 11-14 00:00.00 22/03/2021 18:25:00 77 77 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 מעורב אישי ילדות 11-13 00:00.00 22/03/2021 18:41:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 מעורב אישי ילדים 11-14 00:00.00 22/03/2021 18:58:00 50 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות