הדפס

ליגה 3 לצעירים 09-10.04 קפסולה 1 - 09/04/2021

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 400 חופשי בנות 10-11 00:00.00 09/04/2021 08:55:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 400 חופשי בנים 10-11 00:00.00 09/04/2021 09:01:00 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 400 חופשי בנות 12-13 00:00.00 09/04/2021 09:13:00 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 400 חופשי בנים 12-14 00:00.00 09/04/2021 09:38:00 82 82 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 50 חזה בנות 10-11 00:00.00 09/04/2021 10:38:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 50 חזה בנים 10-11 00:00.00 09/04/2021 10:43:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 חזה בנות 12-13 00:00.00 09/04/2021 10:46:00 31 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 חזה בנים 12-14 00:00.00 09/04/2021 10:52:00 55 55 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 פרפר בנות 10-11 00:00.00 09/04/2021 11:03:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 פרפר בנים 10-11 00:00.00 09/04/2021 11:06:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 100 פרפר בנות 12-13 00:00.00 09/04/2021 11:09:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 100 פרפר בנים 12-14 00:00.00 09/04/2021 11:15:00 56 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 200 גב בנות 10-11 00:00.00 09/04/2021 11:34:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 200 גב בנים 10-11 00:00.00 09/04/2021 11:44:00 14 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 גב בנות 12-13 00:00.00 09/04/2021 11:57:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 גב בנים 12-14 00:00.00 09/04/2021 12:09:00 53 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 100 חופשי בנות 10-11 00:00.00 09/04/2021 12:30:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 100 חופשי בנים 10-11 00:00.00 09/04/2021 12:36:00 30 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 100 חופשי בנות 12-13 00:00.00 09/04/2021 12:42:00 57 57 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 100 חופשי בנים 12-14 00:00.00 09/04/2021 12:54:00 113 113 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות