הדפס

ליגה 3 לצעירים 09-10.04 קפסולה 2 - 09/04/2021

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 400 חופשי בנות 10-11 00:00.00 09/04/2021 14:40:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 400 חופשי בנים 10-11 00:00.00 09/04/2021 14:46:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 400 חופשי בנות 12-13 00:00.00 09/04/2021 14:58:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 400 חופשי בנים 12-14 00:00.00 09/04/2021 15:12:00 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 50 חזה בנות 10-11 00:00.00 09/04/2021 15:36:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 50 חזה בנים 10-11 00:00.00 09/04/2021 15:42:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 חזה בנות 12-13 00:00.00 09/04/2021 15:48:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 חזה בנים 12-14 00:00.00 09/04/2021 15:52:00 56 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 פרפר בנות 10-11 00:00.00 09/04/2021 16:04:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 פרפר בנים 10-11 00:00.00 09/04/2021 16:07:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 100 פרפר בנות 12-13 00:00.00 09/04/2021 16:14:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 100 פרפר בנים 12-14 00:00.00 09/04/2021 16:20:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 200 גב בנות 10-11 00:00.00 09/04/2021 16:33:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 200 גב בנים 10-11 00:00.00 09/04/2021 16:38:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 גב בנות 12-13 00:00.00 09/04/2021 16:45:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 גב בנים 12-14 00:00.00 09/04/2021 16:54:00 44 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 100 חופשי בנות 10-11 00:00.00 09/04/2021 17:10:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 100 חופשי בנים 10-11 00:00.00 09/04/2021 17:16:00 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 100 חופשי בנות 12-13 00:00.00 09/04/2021 17:24:00 44 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 100 חופשי בנים 12-14 00:00.00 09/04/2021 17:34:00 97 97 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות