הדפס

ליגה 3 לצעירים 09-10.04 קפסולה 3 - 10/04/2021

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 400 חופשי בנות 10-11 00:00.00 10/04/2021 10:15:00 4 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 400 חופשי בנים 10-11 00:00.00 10/04/2021 10:19:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 400 חופשי בנות 12-13 00:00.00 10/04/2021 10:25:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 400 חופשי בנים 12-14 00:00.00 10/04/2021 10:40:00 51 51 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 50 חזה בנות 10-11 00:00.00 10/04/2021 11:20:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 50 חזה בנים 10-11 00:00.00 10/04/2021 11:26:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 חזה בנות 12-13 00:00.00 10/04/2021 11:32:00 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 חזה בנים 12-14 00:00.00 10/04/2021 11:41:00 51 51 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 פרפר בנות 10-11 00:00.00 10/04/2021 11:55:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 פרפר בנים 10-11 00:00.00 10/04/2021 12:00:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 100 פרפר בנות 12-13 00:00.00 10/04/2021 12:04:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 100 פרפר בנים 12-14 00:00.00 10/04/2021 12:12:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 200 גב בנות 10-11 00:00.00 10/04/2021 12:23:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 200 גב בנים 10-11 00:00.00 10/04/2021 12:26:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 גב בנות 12-13 00:00.00 10/04/2021 12:29:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 גב בנים 12-14 00:00.00 10/04/2021 12:38:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 100 חופשי בנות 10-11 00:00.00 10/04/2021 12:54:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 100 חופשי בנים 10-11 00:00.00 10/04/2021 13:06:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 100 חופשי בנות 12-13 00:00.00 10/04/2021 13:12:00 45 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 100 חופשי בנים 12-14 00:00.00 10/04/2021 13:22:00 92 92 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות