הדפס

ליגה 3 לצעירים 09-10.04 קפסולה 4 - 10/04/2021

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 400 חופשי בנות 10-11 00:00.00 10/04/2021 15:30:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 400 חופשי בנים 10-11 00:00.00 10/04/2021 15:36:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 400 חופשי בנות 12-13 00:00.00 10/04/2021 15:42:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 400 חופשי בנים 12-14 00:00.00 10/04/2021 15:56:00 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 50 חזה בנות 10-11 00:00.00 10/04/2021 16:20:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 50 חזה בנים 10-11 00:00.00 10/04/2021 16:28:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 חזה בנות 12-13 00:00.00 10/04/2021 16:32:00 43 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 חזה בנים 12-14 00:00.00 10/04/2021 16:42:00 45 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 פרפר בנות 10-11 00:00.00 10/04/2021 16:54:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 פרפר בנים 10-11 00:00.00 10/04/2021 16:59:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 100 פרפר בנות 12-13 00:00.00 10/04/2021 17:02:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 100 פרפר בנים 12-14 00:00.00 10/04/2021 17:09:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 200 גב בנות 10-11 00:00.00 10/04/2021 17:18:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 200 גב בנים 10-11 00:00.00 10/04/2021 17:22:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 גב בנות 12-13 00:00.00 10/04/2021 17:26:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 גב בנים 12-14 00:00.00 10/04/2021 17:34:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 100 חופשי בנות 10-11 00:00.00 10/04/2021 17:50:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 100 חופשי בנים 10-11 00:00.00 10/04/2021 18:00:00 41 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 100 חופשי בנות 12-13 00:00.00 10/04/2021 18:10:00 65 65 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 100 חופשי בנים 12-14 00:00.00 10/04/2021 18:24:00 87 87 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות