הדפס

דרום - ליגה לצעירים מחזור 3 - 30.04 - 30/04/2021

מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 50 פרפר בנות 10-11 00:00.00 24/04/2021 10:40:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 50 פרפר בנים 10-11 00:00.00 24/04/2021 10:50:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 200 חזה בנות 12-13 00:00.00 24/04/2021 11:03:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 200 חזה בנים 12-14 00:00.00 24/04/2021 11:16:00 45 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 200 חופשי בנות 10-11 00:00.00 24/04/2021 12:00:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 200 חופשי בנים 10-11 00:00.00 24/04/2021 12:10:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 200 גב בנות 12-13 00:00.00 24/04/2021 12:26:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 200 גב בנים 12-14 00:00.00 24/04/2021 12:38:00 59 59 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 חזה בנות 10-11 00:00.00 24/04/2021 13:22:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 חזה בנים 10-11 00:00.00 24/04/2021 13:33:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 50 פרפר בנות 12-13 00:00.00 24/04/2021 13:50:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 50 פרפר בנים 12-14 00:00.00 24/04/2021 14:05:00 92 92 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות