הדפס

תחרות קריטריונים לנבחרת הקומן 2021 - 07/05/2021

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 100 חופשי בוגרות 13-99 00:00.00 07/05/2021 10:30:00 100 100 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 100 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 07/05/2021 10:50:00 80 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 200 גב בוגרות 13-99 00:00.00 07/05/2021 11:06:00 42 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 200 גב בוגרים 15-99 00:00.00 07/05/2021 11:26:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 400 מעורב אישי בוגרות 13-99 00:00.00 07/05/2021 11:42:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 400 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 07/05/2021 11:58:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 400 חופשי בוגרות 13-99 00:00.00 07/05/2021 16:15:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 400 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 07/05/2021 16:38:00 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 חזה בוגרות 13-99 00:00.00 07/05/2021 16:56:00 49 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 07/05/2021 17:14:00 49 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 100 פרפר בוגרות 13-99 00:00.00 07/05/2021 17:26:00 60 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 100 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 07/05/2021 17:41:00 60 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 800 חופשי בוגרות 13-99 00:00.00 08/05/2021 10:30:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 200 חזה בוגרות 13-99 00:00.00 08/05/2021 10:53:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 חזה בוגרים 15-99 00:00.00 08/05/2021 11:08:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 פרפר בוגרות 13-99 00:00.00 08/05/2021 11:21:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 200 פרפר בוגרים 15-99 00:00.00 08/05/2021 11:32:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 1500 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 08/05/2021 11:42:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 50 חופשי בוגרות 13-99 00:00.00 08/05/2021 12:23:00 70 70 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 50 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 08/05/2021 12:37:00 76 75 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 200 חופשי בוגרות 13-99 00:00.00 08/05/2021 17:00:00 60 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 200 חופשי בוגרים 15-99 00:00.00 08/05/2021 17:20:00 60 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 גב בוגרות 13-99 00:00.00 08/05/2021 17:40:00 62 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 100 גב בוגרים 15-99 00:00.00 08/05/2021 17:55:00 53 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 200 מעורב אישי בוגרות 13-99 00:00.00 08/05/2021 18:11:00 50 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 200 מעורב אישי בוגרים 15-99 00:00.00 08/05/2021 18:28:00 48 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות