הדפס

אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021 - 23/07/2021

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 50 חופשי בנות 14 00:32.50 19/07/2021 09:00:00 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 50 חופשי בנות 15 00:32.00 19/07/2021 09:05:00 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 50 חופשי בנים 15 00:29.50 19/07/2021 09:13:00 57 57 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 50 חופשי בנות 16 00:31.40 19/07/2021 09:20:00 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 50 חופשי בנים 16 00:28.40 19/07/2021 09:26:00 60 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 חופשי נשים 17-18 00:31.40 19/07/2021 09:33:00 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 חופשי גברים 17-18 00:27.20 19/07/2021 09:40:00 67 67 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 50 חופשי נשים 19-99 00:30.70 19/07/2021 09:48:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 50 חופשי גברים 19-99 00:26.80 19/07/2021 09:50:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 מעורב אישי בנות 14 02:56.00 19/07/2021 09:52:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 200 מעורב אישי בנות 15 02:51.00 19/07/2021 10:14:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 200 מעורב אישי בנים 15 02:38.00 19/07/2021 10:22:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 מעורב אישי בנות 16 02:47.00 19/07/2021 10:34:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 מעורב אישי בנים 16 02:32.00 19/07/2021 10:42:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 200 מעורב אישי נשים 17-18 02:47.00 19/07/2021 10:50:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 200 מעורב אישי גברים 17-18 02:28.00 19/07/2021 10:57:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 200 מעורב אישי נשים 19-99 02:45.00 19/07/2021 11:04:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 200 מעורב אישי גברים 19-99 02:25.00 19/07/2021 11:07:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 100 גב בנות 14 01:21.50 19/07/2021 11:10:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 גב בנות 15 01:20.00 19/07/2021 11:17:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 100 גב בנים 15 01:13.00 19/07/2021 11:26:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 100 גב בנות 16 01:18.00 19/07/2021 11:33:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 100 גב בנים 16 01:11.00 19/07/2021 11:37:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 100 גב נשים 17-18 01:18.00 19/07/2021 11:42:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 100 גב גברים 17-18 01:10.00 19/07/2021 11:46:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 100 גב נשים 19-99 01:17.00 19/07/2021 11:50:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 100 גב גברים 19-99 01:08.00 19/07/2021 11:52:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 1500 חופשי נשים 14-99 00:00.00 19/07/2021 11:57:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 1500 חופשי גברים 15-99 00:00.00 19/07/2021 12:18:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 4X50 מעורב שליחים מיקס מיקס 14-16 00:00.00 19/07/2021 12:51:00 172 136 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 50 גב בנות 14 00:39.00 20/07/2021 09:00:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
37 50 גב בנות 15 00:38.00 20/07/2021 09:04:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 50 גב בנים 15 00:34.00 20/07/2021 09:08:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
39 50 גב בנות 16 00:37.50 20/07/2021 09:13:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 50 גב בנים 16 00:33.00 20/07/2021 09:17:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
41 50 גב נשים 17-18 00:37.50 20/07/2021 09:22:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
42 50 גב גברים 17-18 00:32.50 20/07/2021 09:27:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
43 50 גב נשים 19-99 00:37.00 20/07/2021 09:34:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
44 50 גב גברים 19-99 00:32.00 20/07/2021 09:36:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
45 200 פרפר בנות 14 02:58.00 20/07/2021 09:38:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
47 200 פרפר בנות 15 02:53.00 20/07/2021 09:45:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
48 200 פרפר בנים 15 02:45.00 20/07/2021 09:49:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
49 200 פרפר בנות 16 02:47.00 20/07/2021 09:57:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
50 200 פרפר בנים 16 02:40.00 20/07/2021 10:00:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
51 200 פרפר נשים 17-18 02:47.00 20/07/2021 10:12:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
52 200 פרפר גברים 17-18 02:36.00 20/07/2021 10:16:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
53 200 פרפר נשים 19-99 02:45.00 20/07/2021 10:23:00 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
54 200 פרפר גברים 19-99 02:28.00 20/07/2021 10:23:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
55 200 חזה בנות 14 03:13.00 20/07/2021 10:27:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
57 200 חזה בנות 15 03:09.00 20/07/2021 10:34:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
58 200 חזה בנים 15 03:02.00 20/07/2021 10:41:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
59 200 חזה בנות 16 03:06.00 20/07/2021 10:53:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 200 חזה בנים 16 02:53.00 20/07/2021 10:57:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
61 200 חזה נשים 17-18 03:06.00 20/07/2021 11:02:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
62 200 חזה גברים 17-18 02:47.00 20/07/2021 11:08:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
63 200 חזה נשים 19-99 03:03.00 20/07/2021 11:19:00 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
64 200 חזה גברים 19-99 02:45.00 20/07/2021 11:19:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
65 100 חופשי בנות 14 01:10.00 20/07/2021 11:23:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
67 100 חופשי בנות 15 01:08.00 20/07/2021 11:27:00 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
68 100 חופשי בנים 15 01:03.00 20/07/2021 11:34:00 50 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
69 100 חופשי בנות 16 01:07.00 20/07/2021 11:40:00 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
70 100 חופשי בנים 16 01:01.50 20/07/2021 11:46:00 49 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
71 100 חופשי נשים 17-18 01:07.00 20/07/2021 12:00:00 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
72 100 חופשי גברים 17-18 01:00.30 20/07/2021 12:10:00 62 62 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
73 100 חופשי נשים 19-99 01:06.50 20/07/2021 12:20:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
74 100 חופשי גברים 19-99 00:59.50 20/07/2021 12:23:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
75 4X50 חופשי שליחים נשים 14-15 00:00.00 20/07/2021 12:28:00 116 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
76 4X50 חופשי שליחים גברים 15-16 00:00.00 20/07/2021 12:39:00 158 140 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
79 50 פרפר בנות 14 00:37.50 21/07/2021 09:00:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
81 50 פרפר בנות 15 00:36.50 21/07/2021 09:06:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
82 50 פרפר בנים 15 00:32.00 21/07/2021 09:12:00 53 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
83 50 פרפר בנות 16 00:35.50 21/07/2021 09:21:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
84 50 פרפר בנים 16 00:31.30 21/07/2021 09:26:00 52 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
85 50 פרפר נשים 17-18 00:35.50 21/07/2021 09:36:00 41 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
86 50 פרפר גברים 17-18 00:30.30 21/07/2021 09:43:00 62 62 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
87 50 פרפר נשים 19-99 00:35.00 21/07/2021 09:54:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
88 50 פרפר גברים 19-99 00:29.30 21/07/2021 09:56:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
89 400 חופשי בנות 14 05:18.00 21/07/2021 10:00:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
91 400 חופשי בנות 15 05:14.00 21/07/2021 10:12:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
92 400 חופשי בנים 15 04:48.00 21/07/2021 10:22:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
93 400 חופשי בנות 16 05:11.00 21/07/2021 10:37:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
94 400 חופשי בנים 16 04:42.00 21/07/2021 10:47:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
95 400 חופשי נשים 17-18 05:11.00 21/07/2021 10:57:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
96 400 חופשי גברים 17-18 04:37.00 21/07/2021 11:02:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
97 400 חופשי נשים 19-99 05:07.00 21/07/2021 11:17:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
98 400 חופשי גברים 19-99 04:32.00 21/07/2021 11:22:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
99 100 חזה בנות 14 01:32.50 21/07/2021 11:27:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
101 100 חזה בנות 15 01:30.50 21/07/2021 11:35:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
102 100 חזה בנים 15 01:25.00 21/07/2021 11:41:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
103 100 חזה בנות 16 01:27.50 21/07/2021 11:49:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
104 100 חזה בנים 16 01:21.00 21/07/2021 11:55:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
105 100 חזה נשים 17-18 01:27.50 21/07/2021 12:00:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
106 100 חזה גברים 17-18 01:18.00 21/07/2021 12:04:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
107 100 חזה נשים 19-99 01:26.50 21/07/2021 12:12:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
108 100 חזה גברים 19-99 01:16.00 21/07/2021 12:14:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
109 4X50 חופשי שליחים מיקס מיקס 14-16 00:00.00 21/07/2021 12:16:00 179 140 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
111 200 חופשי בנות 14 02:37.00 22/07/2021 09:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
113 200 חופשי בנות 15 02:33.00 22/07/2021 09:09:00 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
114 200 חופשי בנים 15 02:17.00 22/07/2021 09:20:00 46 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
115 200 חופשי בנות 16 02:30.00 22/07/2021 09:34:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
116 200 חופשי בנים 16 02:14.00 22/07/2021 09:43:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
117 200 חופשי נשים 17-18 02:30.00 22/07/2021 09:55:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
118 200 חופשי גברים 17-18 02:10.00 22/07/2021 10:04:00 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
119 200 חופשי נשים 19-99 02:28.00 22/07/2021 10:16:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
120 200 חופשי גברים 19-99 02:07.00 22/07/2021 10:19:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
121 400 מעורב אישי בנות 14 06:00.00 22/07/2021 10:21:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
123 400 מעורב אישי בנות 15 05:51.00 22/07/2021 10:39:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
124 400 מעורב אישי בנים 15 05:30.00 22/07/2021 10:45:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
125 400 מעורב אישי בנות 16 05:47.00 22/07/2021 10:55:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
126 400 מעורב אישי בנים 16 05:17.00 22/07/2021 11:00:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
127 400 מעורב אישי נשים 17-18 05:47.00 22/07/2021 11:05:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
128 400 מעורב אישי גברים 17-18 05:05.00 22/07/2021 11:11:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
129 400 מעורב אישי נשים 19-99 05:42.00 22/07/2021 11:20:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
130 400 מעורב אישי גברים 19-99 05:00.00 22/07/2021 11:24:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
131 100 פרפר בנות 14 01:22.00 22/07/2021 11:29:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
133 100 פרפר בנות 15 01:20.00 22/07/2021 11:35:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
134 100 פרפר בנים 15 01:12.50 22/07/2021 11:41:00 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
135 100 פרפר בנות 16 01:18.00 22/07/2021 11:49:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
136 100 פרפר בנים 16 01:10.50 22/07/2021 11:54:00 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
137 100 פרפר נשים 17-18 01:18.00 22/07/2021 12:02:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
138 100 פרפר גברים 17-18 01:07.00 22/07/2021 12:06:00 48 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
139 100 פרפר נשים 19-99 01:16.00 22/07/2021 12:14:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
140 100 פרפר גברים 19-99 01:05.00 22/07/2021 12:15:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
141 4X50 מעורב שליחים נשים 14-15 00:00.00 22/07/2021 12:17:00 118 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
142 4X50 מעורב שליחים גברים 15-16 00:00.00 22/07/2021 12:26:00 155 144 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
145 200 גב בנות 14 02:56.00 23/07/2021 09:00:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
147 200 גב בנות 15 02:51.00 23/07/2021 09:08:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
148 200 גב בנים 15 02:36.00 23/07/2021 09:14:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
149 200 גב בנות 16 02:47.00 23/07/2021 09:26:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
150 200 גב בנים 16 02:32.00 23/07/2021 09:34:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
151 200 גב נשים 17-18 02:47.00 23/07/2021 09:42:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
152 200 גב גברים 17-18 02:28.00 23/07/2021 09:50:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
153 200 גב נשים 19-99 02:46.00 23/07/2021 09:54:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
154 200 גב גברים 19-99 02:24.00 23/07/2021 09:58:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
155 50 חזה בנות 14 00:42.50 23/07/2021 10:02:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
156 50 חזה בנים 15 00:38.50 23/07/2021 10:06:00 42 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
157 50 חזה בנות 15 00:42.00 23/07/2021 10:10:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
159 50 חזה בנות 16 00:41.00 23/07/2021 10:18:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
160 50 חזה בנים 16 00:37.00 23/07/2021 10:22:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
161 50 חזה נשים 17-18 00:41.00 23/07/2021 10:26:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
162 50 חזה גברים 17-18 00:35.50 23/07/2021 10:32:00 53 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
163 50 חזה נשים 19-99 00:40.30 23/07/2021 10:36:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
164 50 חזה גברים 19-99 00:35.00 23/07/2021 10:45:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
165 800 חופשי נשים 14-99 00:00.00 23/07/2021 10:47:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
166 800 חופשי גברים 15-99 00:00.00 23/07/2021 11:02:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
167 4X100 חופשי שליחים נשים 14-15 00:00.00 23/07/2021 11:40:00 104 88 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
168 4X100 חופשי שליחים גברים 15-16 00:00.00 23/07/2021 11:50:00 156 135 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
801 50 חופשי נשים 14-99 00:00.00 19/07/2021 17:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
802 50 חופשי גברים 15-99 00:00.00 19/07/2021 17:07:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
803 200 מעורב אישי נשים 14-99 00:00.00 19/07/2021 17:14:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
804 200 מעורב אישי גברים 15-99 00:00.00 19/07/2021 17:26:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
805 100 גב נשים 14-99 00:00.00 19/07/2021 17:50:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
806 100 גב גברים 15-99 00:00.00 19/07/2021 17:54:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
807 4X50 חופשי שליחים מיקס מיקס 14-18 00:00.00 19/07/2021 18:42:00 258 184 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
809 50 גב נשים 14-99 00:00.00 20/07/2021 17:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
810 50 גב גברים 15-99 00:00.00 20/07/2021 17:06:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
811 200 פרפר נשים 14-99 00:00.00 20/07/2021 17:12:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
812 200 פרפר גברים 15-99 00:00.00 20/07/2021 17:23:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
813 200 חזה נשים 14-99 00:00.00 20/07/2021 17:43:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
814 200 חזה גברים 15-99 00:00.00 20/07/2021 17:54:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
815 100 חופשי נשים 14-99 00:00.00 20/07/2021 18:03:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
816 100 חופשי גברים 15-99 00:00.00 20/07/2021 18:05:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
817 4X50 מעורב שליחים נשים 14-18 00:00.00 20/07/2021 18:16:00 192 156 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
818 4X50 מעורב שליחים גברים 15-18 00:00.00 20/07/2021 18:26:00 208 168 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
819 50 פרפר נשים 14-99 00:00.00 21/07/2021 17:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
820 50 פרפר גברים 15-99 00:00.00 21/07/2021 17:06:00 31 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
821 400 חופשי נשים 14-99 00:00.00 21/07/2021 17:12:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
822 400 חופשי גברים 15-99 00:00.00 21/07/2021 17:22:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
823 100 חזה נשים 14-99 00:00.00 21/07/2021 17:40:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
824 100 חזה גברים 15-99 00:00.00 21/07/2021 17:50:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
825 4X50 מעורב שליחים מיקס מיקס 14-18 00:00.00 21/07/2021 18:00:00 238 184 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
827 200 חופשי נשים 14-99 00:00.00 22/07/2021 17:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
828 200 חופשי גברים 15-99 00:00.00 22/07/2021 17:09:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
829 400 מעורב אישי נשים 14-99 00:00.00 22/07/2021 17:18:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
830 400 מעורב אישי גברים 15-99 00:00.00 22/07/2021 17:32:00 21 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
831 100 פרפר נשים 14-99 00:00.00 22/07/2021 17:47:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
832 100 פרפר גברים 15-99 00:00.00 22/07/2021 17:55:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
833 4X50 חופשי שליחים נשים 14-18 00:00.00 22/07/2021 18:03:00 191 156 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
834 4X50 חופשי שליחים גברים 15-18 00:00.00 22/07/2021 18:15:00 199 160 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
835 200 גב נשים 14-99 00:00.00 23/07/2021 17:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
836 200 גב גברים 15-99 00:00.00 23/07/2021 17:09:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
837 50 חזה נשים 14-99 00:00.00 23/07/2021 17:18:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
838 50 חזה גברים 15-99 00:00.00 23/07/2021 17:25:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
839 4X100 חופשי שליחים נשים 14-18 00:00.00 23/07/2021 17:52:00 167 136 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
840 4X100 חופשי שליחים גברים 15-18 00:00.00 23/07/2021 18:08:00 168 136 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות