הדפס

אליפות ישראל arena למאסטרס קיץ 2021 - 06/08/2021

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 400 חופשי נשים 21-99 00:00.00 06/08/2021 09:30:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 400 חופשי גברים 21-99 00:00.00 06/08/2021 09:51:00 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 50 גב נשים 21-99 00:00.00 06/08/2021 10:25:00 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 50 גב גברים 21-99 00:00.00 06/08/2021 10:33:00 75 75 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 פרפר נשים 21-99 00:00.00 06/08/2021 10:49:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 פרפר גברים 21-99 00:00.00 06/08/2021 10:55:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 200 חזה נשים 21-99 00:00.00 06/08/2021 11:07:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 200 חזה גברים 21-99 00:00.00 06/08/2021 11:20:00 35 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 4X50 חופשי שליחים נשים 21-99 00:00.00 06/08/2021 11:45:00 59 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 4X50 חופשי שליחים גברים 21-99 00:00.00 06/08/2021 11:52:00 121 112 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 200 מעורב אישי נשים 21-99 00:00.00 06/08/2021 14:30:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 200 מעורב אישי גברים 21-99 00:00.00 06/08/2021 14:42:00 36 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 50 חזה נשים 21-99 00:00.00 06/08/2021 14:58:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 50 חזה גברים 21-99 00:00.00 06/08/2021 15:06:00 80 70 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 100 גב נשים 21-99 00:00.00 06/08/2021 15:24:00 27 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 100 גב גברים 21-99 00:00.00 06/08/2021 15:33:00 42 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 100 חופשי נשים 21-99 00:00.00 06/08/2021 15:47:00 45 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 100 חופשי גברים 21-99 00:00.00 06/08/2021 16:03:00 110 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 4X50 מעורב שליחים מיקס מיקס 21-99 00:00.00 06/08/2021 16:40:00 129 112 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 800 חופשי נשים 21-99 00:00.00 07/08/2021 10:30:00 10 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 800 חופשי גברים 21-99 00:00.00 07/08/2021 10:50:00 27 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 חזה נשים 21-99 00:00.00 07/08/2021 11:45:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 100 חזה גברים 21-99 00:00.00 07/08/2021 11:54:00 59 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 50 חופשי נשים 21-99 00:00.00 07/08/2021 12:10:00 58 54 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 50 חופשי גברים 21-99 00:00.00 07/08/2021 12:22:00 115 115 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 200 פרפר נשים 21-99 00:00.00 07/08/2021 12:47:00 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 200 פרפר גברים 21-99 00:00.00 07/08/2021 12:51:00 10 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 4X50 חופשי שליחים מיקס מיקס 21-99 00:00.00 07/08/2021 12:58:00 119 100 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 50 פרפר נשים 21-99 00:00.00 07/08/2021 16:00:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 50 פרפר גברים 21-99 00:00.00 07/08/2021 16:08:00 81 79 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 200 גב נשים 21-99 00:00.00 07/08/2021 16:27:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 200 גב גברים 21-99 00:00.00 07/08/2021 16:36:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 400 מעורב אישי נשים 21-99 00:00.00 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 400 מעורב אישי גברים 21-99 00:00.00 07/08/2021 16:50:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
37 200 חופשי נשים 21-99 00:00.00 07/08/2021 17:08:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 200 חופשי גברים 21-99 00:00.00 07/08/2021 17:20:00 56 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
39 4X50 מעורב שליחים נשים 21-99 00:00.00 07/08/2021 17:46:00 54 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 4X50 מעורב שליחים גברים 21-99 00:00.00 07/08/2021 17:55:00 101 92 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות