הדפס

התחרות ע"ש גל רודובסקי - 1-2.10.21 - 01/10/2021

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 100 חופשי נשים 15-99 00:00.00 01/10/2021 14:30:00 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 100 חופשי גברים 16-99 00:00.00 01/10/2021 14:46:00 55 55 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 100 חזה נשים 15-99 00:00.00 01/10/2021 15:00:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 100 חזה גברים 16-99 00:00.00 01/10/2021 15:09:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 מעורב אישי נשים 15-99 00:00.00 01/10/2021 15:18:00 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 מעורב אישי גברים 16-99 00:00.00 01/10/2021 15:35:00 49 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 גב נשים 15-99 00:00.00 01/10/2021 15:49:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 גב גברים 16-99 00:00.00 01/10/2021 15:56:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 פרפר נשים 15-99 00:00.00 01/10/2021 16:04:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 פרפר גברים 16-99 00:00.00 01/10/2021 16:12:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 100 חופשי בנות 13-14 00:00.00 02/10/2021 09:10:00 52 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 100 חופשי בנים 14-15 00:00.00 02/10/2021 09:30:00 75 75 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 100 חזה בנות 13-14 00:00.00 02/10/2021 09:52:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 100 חזה בנים 14-15 00:00.00 02/10/2021 10:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 100 מעורב אישי בנות 13-14 00:00.00 02/10/2021 10:12:00 46 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 100 מעורב אישי בנים 14-15 00:00.00 02/10/2021 10:28:00 64 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 100 גב בנות 13-14 00:00.00 02/10/2021 10:54:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 100 גב בנים 14-15 00:00.00 02/10/2021 11:05:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 100 פרפר בנות 13-14 00:00.00 02/10/2021 11:17:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 100 פרפר בנים 14-15 00:00.00 02/10/2021 11:24:00 43 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 50 חופשי בנות 11-12 00:00.00 02/10/2021 12:45:00 61 61 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 50 חופשי בנים 12-13 00:00.00 02/10/2021 12:59:00 79 79 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 50 חזה בנות 11-12 00:00.00 02/10/2021 13:15:00 41 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 50 חזה בנים 12-13 00:00.00 02/10/2021 13:25:00 42 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 100 מעורב אישי בנות 11-12 00:00.00 02/10/2021 13:37:00 42 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 100 מעורב אישי בנים 12-13 00:00.00 02/10/2021 13:49:00 84 84 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 50 גב בנות 11-12 00:00.00 02/10/2021 14:15:00 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 50 גב בנים 12-13 00:00.00 02/10/2021 14:27:00 52 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 50 פרפר בנות 11-12 00:00.00 02/10/2021 14:38:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 50 פרפר בנים 12-13 00:00.00 02/10/2021 14:45:00 49 49 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 50 חופשי בנות 9-10 00:00.00 02/10/2021 15:55:00 50 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 50 חופשי בנים 9-11 00:00.00 02/10/2021 16:03:00 109 109 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 50 חזה בנות 9-10 00:00.00 02/10/2021 16:23:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 50 חזה בנים 9-11 00:00.00 02/10/2021 16:32:00 60 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 100 מעורב אישי בנות 9-10 00:00.00 02/10/2021 16:44:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 100 מעורב אישי בנים 9-11 00:00.00 02/10/2021 16:46:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
37 50 גב בנות 9-10 00:00.00 02/10/2021 16:55:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 50 גב בנים 9-11 00:00.00 02/10/2021 17:04:00 77 77 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
39 50 פרפר בנות 9-10 00:00.00 02/10/2021 17:20:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 50 פרפר בנים 9-11 00:00.00 02/10/2021 17:22:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות