הדפס

אליפות הרצליה 2021 לזכרו של אלון רונן - 15/10/2021

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 100 חופשי בנות 10-11 01:25.00 15/10/2021 09:25:00 44 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 100 חופשי בנים 10-11 01:22.00 15/10/2021 09:37:00 45 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 50 פרפר בנות 10-11 00:48.00 15/10/2021 09:50:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 50 פרפר בנים 10-11 00:44.00 15/10/2021 09:56:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 גב בנות 10-11 01:40.00 15/10/2021 10:04:00 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 גב בנים 10-11 01:35.00 15/10/2021 10:17:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 חזה בנות 10-11 00:50.00 15/10/2021 10:27:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 חזה בנים 10-11 00:48.00 15/10/2021 10:35:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 מעורב אישי בנות 10-11 01:38.00 15/10/2021 10:41:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 מעורב אישי בנים 10-11 01:33.00 15/10/2021 10:51:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 4X50 מעורב שליחים בנות 10-11 00:00.00 15/10/2021 11:02:00 48 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 4X50 מעורב שליחים בנים 10-11 00:00.00 15/10/2021 11:06:00 49 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 100 חופשי בנות 12 01:18.00 15/10/2021 16:25:00 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 100 חופשי בנים 12-13 01:15.00 15/10/2021 16:36:00 107 107 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 50 פרפר בנות 12 00:43.00 15/10/2021 17:03:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 50 פרפר בנים 12-13 00:39.00 15/10/2021 17:08:00 53 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 100 גב בנות 12 01:30.00 15/10/2021 17:19:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 100 גב בנים 12-13 01:25.00 15/10/2021 17:27:00 59 59 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 100 חזה בנות 12 01:40.00 15/10/2021 17:45:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 100 חזה בנים 12-13 01:35.00 15/10/2021 17:56:00 43 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 100 מעורב אישי בנות 12 01:28.00 15/10/2021 18:11:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 100 מעורב אישי בנים 12-13 01:20.00 15/10/2021 18:20:00 59 59 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 4X50 מעורב שליחים בנות 12 00:00.00 15/10/2021 18:37:00 25 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
24 4X50 מעורב שליחים בנים 12-13 00:00.00 15/10/2021 18:42:00 103 88 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 50 חופשי בנות 13-14 00:32.50 16/10/2021 09:45:00 59 59 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 50 חופשי בנים 14-15 00:29.50 16/10/2021 09:58:00 103 103 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 100 חזה בנות 13-14 01:31.00 16/10/2021 10:17:00 42 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 100 חזה בנים 14-15 01:22.00 16/10/2021 10:27:00 55 55 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 200 פרפר בנות 13-14 02:55.00 16/10/2021 10:40:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 200 פרפר בנים 14-15 02:40.00 16/10/2021 10:51:00 45 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 100 גב בנות 13-14 01:21.00 16/10/2021 11:12:00 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 100 גב בנים 14-15 01:13.00 16/10/2021 11:23:00 62 62 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 50 חופשי בנות 13-14 00:00.00 16/10/2021 11:41:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
34 50 חופשי בנים 14-15 00:00.00 16/10/2021 11:42:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 200 מעורב אישי בנות 13-14 02:55.00 16/10/2021 11:43:00 48 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 200 מעורב אישי בנים 14-15 02:35.00 16/10/2021 12:08:00 81 81 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
37 4X50 מעורב שליחים בנות 13-14 00:00.00 16/10/2021 12:44:00 59 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 4X50 מעורב שליחים בנים 14-15 00:00.00 16/10/2021 12:52:00 73 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
39 400 מעורב אישי נשים 15-99 00:00.00 16/10/2021 16:20:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 400 מעורב אישי גברים 16-99 00:00.00 16/10/2021 16:26:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
41 50 חופשי נשים 15-99 00:31.50 16/10/2021 16:32:00 73 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
42 50 חופשי גברים 16-99 00:28.50 16/10/2021 16:45:00 76 76 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
43 200 חופשי נשים 15-99 02:25.00 16/10/2021 16:58:00 53 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
44 200 חופשי גברים 16-99 02:08.00 16/10/2021 17:21:00 53 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
45 100 פרפר נשים 15-99 01:15.00 16/10/2021 17:40:00 41 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
46 100 פרפר גברים 16-99 01:05.00 16/10/2021 17:52:00 61 61 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
47 100 גב נשים 15-99 01:18.00 16/10/2021 18:05:00 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
48 100 גב גברים 16-99 01:10.00 16/10/2021 18:18:00 38 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
49 50 חופשי נשים 15-99 00:00.00 16/10/2021 18:28:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
50 50 חופשי גברים 16-99 00:00.00 16/10/2021 18:29:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
51 100 חזה נשים 15-99 01:28.00 16/10/2021 18:31:00 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
52 100 חזה גברים 16-99 01:19.00 16/10/2021 18:41:00 50 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
53 4X50 מעורב שליחים נשים 15-99 00:00.00 16/10/2021 18:54:00 82 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
54 4X50 מעורב שליחים גברים 16-99 00:00.00 16/10/2021 19:03:00 81 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות