הדפס

ליגה 1 לצעירים וינגייט 1.3 - 30/10/2021

תקנון
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים PDF
1 200 חופשי בנות 10-11 00:00.00 30/10/2021 15:15:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 200 חופשי בנים 9-11 00:00.00 30/10/2021 15:23:00 68 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 200 חופשי בנות 12-13 00:00.00 30/10/2021 15:51:00 52 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4 200 חופשי בנים 12-13 00:00.00 30/10/2021 16:15:00 61 61 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 100 מעורב אישי בנות 10-11 00:00.00 30/10/2021 16:42:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 100 מעורב אישי בנים 9-11 00:00.00 30/10/2021 16:48:00 43 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 100 מעורב אישי בנות 12-13 00:00.00 30/10/2021 17:01:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 100 מעורב אישי בנים 12-13 00:00.00 30/10/2021 17:10:00 54 53 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 100 גב בנות 10-11 00:00.00 30/10/2021 17:24:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 100 גב בנים 9-11 00:00.00 30/10/2021 17:30:00 66 66 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 100 גב בנות 12-13 00:00.00 30/10/2021 17:45:00 45 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 100 גב בנים 12-13 00:00.00 30/10/2021 17:57:00 43 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 100 חזה בנות 10-11 00:00.00 30/10/2021 18:07:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
14 100 חזה בנים 9-11 00:00.00 30/10/2021 18:11:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 100 חזה בנות 12-13 00:00.00 30/10/2021 18:19:00 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 100 חזה בנים 12-13 00:00.00 30/10/2021 18:27:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות