הדפס

אליפות arena ישראל נוער ובוגרים - חורף 2021 - 21/12/2021

לוח זמנים
מספר משחה משחים קטגוריה תוצאת מינימום שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 1500 חופשי נשים 13-99 00:00.00 21/12/2021 16:30:00 24 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 1500 חופשי גברים 14-99 16:55.00 21/12/2021 17:28:00 35 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3 50 חזה בנות 14 00:42.00 22/12/2021 09:00:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 50 חזה בנות 14 00:41.00 22/12/2021 09:05:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
6 50 חזה בנים 14 00:37.50 22/12/2021 09:09:00 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
7 50 חזה בנות 15 00:40.00 22/12/2021 09:15:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
8 50 חזה בנים 15 00:36.00 22/12/2021 09:19:00 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
9 50 חזה נשים 16-17 00:40.00 22/12/2021 09:25:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 50 חזה גברים 16-17 00:34.50 22/12/2021 09:28:00 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
11 50 חזה נשים 18-99 00:39.00 22/12/2021 09:34:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
12 50 חזה גברים 18-99 00:33.50 22/12/2021 09:36:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
13 200 גב בנות 14 02:50.00 22/12/2021 09:38:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
15 200 גב בנות 14 02:42.00 22/12/2021 09:45:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
16 200 גב בנים 14 02:32.00 22/12/2021 09:52:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
17 200 גב בנות 15 02:36.00 22/12/2021 10:04:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
18 200 גב בנים 15 02:26.00 22/12/2021 10:12:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
19 200 גב נשים 16-17 02:36.00 22/12/2021 10:21:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
20 200 גב גברים 16-17 02:20.00 22/12/2021 10:27:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
21 200 גב נשים 18-99 02:30.00 22/12/2021 10:36:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
22 200 גב גברים 18-99 02:15.00 22/12/2021 10:39:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
23 100 פרפר בנות 14 01:22.00 22/12/2021 10:44:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
25 100 פרפר בנות 14 01:18.00 22/12/2021 10:51:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
26 100 פרפר בנים 14 01:12.00 22/12/2021 10:56:00 44 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
27 100 פרפר בנות 15 01:16.00 22/12/2021 11:05:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
28 100 פרפר בנים 15 01:08.00 22/12/2021 11:08:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
29 100 פרפר נשים 16-17 01:16.00 22/12/2021 11:15:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
30 100 פרפר גברים 16-17 01:04.00 22/12/2021 11:20:00 52 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
31 100 פרפר נשים 18-99 01:12.00 22/12/2021 11:30:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
32 100 פרפר גברים 18-99 01:00.00 22/12/2021 11:32:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
33 400 חופשי בנות 14 05:08.00 22/12/2021 11:37:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
35 400 חופשי בנות 14 05:05.00 22/12/2021 11:50:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
36 400 חופשי בנים 14 04:48.00 22/12/2021 12:02:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
37 400 חופשי בנות 15 05:00.00 22/12/2021 12:23:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
38 400 חופשי בנים 15 04:38.00 22/12/2021 12:34:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
39 400 חופשי נשים 16-17 05:00.00 22/12/2021 12:44:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
40 400 חופשי גברים 16-17 04:28.00 22/12/2021 12:55:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
41 400 חופשי נשים 18-99 04:50.00 22/12/2021 13:12:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
42 400 חופשי גברים 18-99 04:20.00 22/12/2021 13:18:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
45 50 גב בנות 14 00:37.50 23/12/2021 09:00:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
47 50 גב בנות 14 00:36.50 23/12/2021 09:04:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
48 50 גב בנים 14 00:33.00 23/12/2021 09:08:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
49 50 גב בנות 15 00:36.00 23/12/2021 09:13:00 23 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
50 50 גב בנים 15 00:31.00 23/12/2021 09:18:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
51 50 גב נשים 16-17 00:36.00 23/12/2021 09:22:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
52 50 גב גברים 16-17 00:30.00 23/12/2021 09:26:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
53 50 גב נשים 18-99 00:34.50 23/12/2021 09:31:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
54 50 גב גברים 18-99 00:29.00 23/12/2021 09:34:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
55 200 פרפר בנות 14 02:51.00 23/12/2021 09:38:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
57 200 פרפר בנות 14 02:46.00 23/12/2021 09:43:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
58 200 פרפר בנים 14 02:37.00 23/12/2021 09:50:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
59 200 פרפר בנות 15 02:40.00 23/12/2021 10:01:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 200 פרפר בנים 15 02:34.00 23/12/2021 10:05:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
61 200 פרפר נשים 16-17 02:40.00 23/12/2021 10:14:00 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
62 200 פרפר גברים 16-17 02:29.00 23/12/2021 10:17:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
63 200 פרפר נשים 18-99 02:34.00 23/12/2021 10:28:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
64 200 פרפר גברים 18-99 02:24.00 23/12/2021 10:32:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
65 100 חופשי בנות 14 01:10.00 23/12/2021 10:35:00 46 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
67 100 חופשי בנות 14 01:08.00 23/12/2021 10:44:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
68 100 חופשי בנים 14 01:02.00 23/12/2021 10:50:00 59 59 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
69 100 חופשי בנות 15 01:06.00 23/12/2021 11:01:00 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
70 100 חופשי בנים 15 01:00.00 23/12/2021 11:08:00 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
71 100 חופשי נשים 16-17 01:06.00 23/12/2021 11:14:00 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
72 100 חופשי גברים 16-17 00:58.00 23/12/2021 11:20:00 65 64 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
73 100 חופשי נשים 18-99 01:02.00 23/12/2021 11:31:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
74 100 חופשי גברים 18-99 00:55.00 23/12/2021 11:34:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
75 200 חזה בנות 14 03:10.00 23/12/2021 11:40:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
77 200 חזה בנות 14 03:05.00 23/12/2021 11:48:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
78 200 חזה בנים 14 02:53.00 23/12/2021 11:59:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
79 200 חזה בנות 15 03:00.00 23/12/2021 12:09:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 200 חזה בנים 15 02:45.00 23/12/2021 12:16:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
81 200 חזה נשים 16-17 03:00.00 23/12/2021 12:24:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
82 200 חזה גברים 16-17 02:40.00 23/12/2021 12:32:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
83 200 חזה נשים 18-99 02:55.00 23/12/2021 12:38:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
84 200 חזה גברים 18-99 02:35.00 23/12/2021 12:42:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
85 100 מעורב אישי בנות 14 01:25.00 23/12/2021 12:45:00 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
87 100 מעורב אישי בנות 14 01:21.00 23/12/2021 12:55:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
88 100 מעורב אישי בנים 14 01:12.00 23/12/2021 13:02:00 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
89 100 מעורב אישי בנות 15 01:14.00 23/12/2021 13:06:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
90 100 מעורב אישי בנים 15 01:10.00 23/12/2021 13:12:00 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
91 100 מעורב אישי נשים 16-17 01:14.00 23/12/2021 13:18:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
92 100 מעורב אישי גברים 16-17 01:06.00 23/12/2021 13:23:00 50 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
93 100 מעורב אישי נשים 18-99 01:11.00 23/12/2021 13:33:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
94 100 מעורב אישי גברים 18-99 01:04.00 23/12/2021 13:35:00 21 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
95 4X50 חופשי שליחים בנות 13-14 00:00.00 23/12/2021 13:43:00 84 76 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
96 4X50 חופשי שליחים בנים 14-15 00:00.00 23/12/2021 13:50:00 114 96 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
99 50 פרפר בנות 14 00:37.00 24/12/2021 08:45:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
101 50 פרפר בנות 14 00:35.00 24/12/2021 09:06:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
102 50 פרפר בנים 14 00:31.00 24/12/2021 09:09:00 54 54 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
103 50 פרפר בנות 15 00:34.00 24/12/2021 09:18:00 25 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
104 50 פרפר בנים 15 00:30.50 24/12/2021 09:22:00 44 44 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
105 50 פרפר נשים 16-17 00:34.00 24/12/2021 09:30:00 42 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
106 50 פרפר גברים 16-17 00:29.50 24/12/2021 09:38:00 80 80 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
107 50 פרפר נשים 18-99 00:31.00 24/12/2021 09:50:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
108 50 פרפר גברים 18-99 00:28.50 24/12/2021 09:52:00 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
109 400 מעורב אישי נשים 12-99 00:00.00 24/12/2021 09:58:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 400 מעורב אישי גברים 14-99 00:00.00 24/12/2021 10:20:00 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
119 100 חזה בנות 14 01:31.00 24/12/2021 10:43:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
121 100 חזה בנות 14 01:28.00 24/12/2021 10:48:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
122 100 חזה בנים 14 01:22.50 24/12/2021 10:54:00 45 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
123 100 חזה בנות 15 01:25.00 24/12/2021 11:04:00 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
124 100 חזה בנים 15 01:19.00 24/12/2021 11:08:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
125 100 חזה נשים 16-17 01:25.00 24/12/2021 11:14:00 20 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
126 100 חזה גברים 16-17 01:16.00 24/12/2021 11:18:00 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
127 100 חזה נשים 18-99 01:23.00 24/12/2021 11:26:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
128 100 חזה גברים 18-99 01:13.00 24/12/2021 11:28:00 19 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
129 200 חופשי בנות 14 02:35.00 24/12/2021 11:32:00 45 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
131 200 חופשי בנות 14 02:30.00 24/12/2021 11:49:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
132 200 חופשי בנים 14 02:13.50 24/12/2021 11:59:00 43 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
133 200 חופשי בנות 15 02:25.00 24/12/2021 12:15:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
134 200 חופשי בנים 15 02:09.00 24/12/2021 12:24:00 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
135 200 חופשי נשים 16-17 02:25.00 24/12/2021 12:36:00 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
136 200 חופשי גברים 16-17 02:06.00 24/12/2021 12:48:00 57 57 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
137 200 חופשי נשים 18-99 02:20.00 24/12/2021 13:06:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
138 200 חופשי גברים 18-99 02:01.00 24/12/2021 13:12:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
139 4X50 מעורב שליחים בנות 13-14 00:00.00 24/12/2021 13:25:00 76 72 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
140 4X50 מעורב שליחים בנים 14-15 00:00.00 24/12/2021 13:35:00 106 92 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
143 50 חופשי בנות 14 00:32.00 25/12/2021 09:00:00 45 45 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
145 50 חופשי בנות 14 00:31.00 25/12/2021 09:07:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
146 50 חופשי בנים 14 00:29.40 25/12/2021 09:11:00 84 84 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
147 50 חופשי בנות 15 00:30.30 25/12/2021 09:26:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
148 50 חופשי בנים 15 00:27.70 25/12/2021 09:31:00 46 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
149 50 חופשי נשים 16-17 00:30.30 25/12/2021 09:39:00 43 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
150 50 חופשי גברים 16-17 00:26.50 25/12/2021 09:46:00 84 84 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
151 50 חופשי נשים 18-99 00:29.00 25/12/2021 09:58:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
152 50 חופשי גברים 18-99 00:25.60 25/12/2021 10:01:00 41 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
153 200 מעורב אישי בנות 14 02:54.00 25/12/2021 10:08:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
155 200 מעורב אישי בנות 14 02:48.00 25/12/2021 10:15:00 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
156 200 מעורב אישי בנים 14 02:32.00 25/12/2021 10:26:00 39 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
157 200 מעורב אישי בנות 15 02:43.00 25/12/2021 10:41:00 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
158 200 מעורב אישי בנים 15 02:28.00 25/12/2021 10:47:00 36 36 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
159 200 מעורב אישי נשים 16-17 02:43.00 25/12/2021 11:00:00 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
160 200 מעורב אישי גברים 16-17 02:23.00 25/12/2021 11:07:00 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
161 200 מעורב אישי נשים 18-99 02:35.00 25/12/2021 11:17:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
162 200 מעורב אישי גברים 18-99 02:20.00 25/12/2021 11:21:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
163 100 גב בנות 14 01:20.00 25/12/2021 11:27:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
165 100 גב בנות 14 01:17.00 25/12/2021 11:33:00 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
166 100 גב בנים 14 01:11.50 25/12/2021 11:40:00 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
167 100 גב בנות 15 01:14.00 25/12/2021 11:59:00 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
168 100 גב בנים 15 01:09.50 25/12/2021 12:03:00 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
169 100 גב נשים 16-17 01:14.00 25/12/2021 12:10:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
170 100 גב גברים 16-17 01:06.50 25/12/2021 12:17:00 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
171 100 גב נשים 18-99 01:12.00 25/12/2021 12:26:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
172 100 גב גברים 18-99 01:04.00 25/12/2021 12:29:00 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
173 800 חופשי נשים 13-99 00:00.00 25/12/2021 12:36:00 40 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
174 800 חופשי גברים 14-99 00:00.00 25/12/2021 12:57:00 57 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
501 50 חזה נשים 12-99 00:00.00 22/12/2021 17:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
502 50 חזה גברים 14-99 00:00.00 22/12/2021 17:06:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
503 200 גב נשים 12-99 00:00.00 22/12/2021 17:11:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
504 200 גב גברים 14-99 00:00.00 22/12/2021 17:21:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
505 100 פרפר נשים 12-99 00:00.00 22/12/2021 17:32:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
506 100 פרפר גברים 14-99 00:00.00 22/12/2021 17:40:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
507 400 חופשי נשים 12-99 00:00.00 22/12/2021 17:47:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
508 400 חופשי גברים 14-99 00:00.00 22/12/2021 18:02:00 29 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
509 4X50 חופשי שליחים נשים 12-99 00:00.00 22/12/2021 18:20:00 188 155 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
510 4X50 חופשי שליחים גברים 14-99 00:00.00 22/12/2021 18:36:00 242 199 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
511 50 גב נשים 12-99 00:00.00 23/12/2021 18:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
512 50 גב גברים 14-99 00:00.00 23/12/2021 18:07:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
513 200 פרפר נשים 12-99 00:00.00 23/12/2021 18:13:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
514 200 פרפר גברים 14-99 00:00.00 23/12/2021 18:24:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
515 100 חופשי נשים 12-99 00:00.00 23/12/2021 18:34:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
516 100 חופשי גברים 14-99 00:00.00 23/12/2021 18:41:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
517 200 חזה נשים 12-99 00:00.00 23/12/2021 18:49:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
518 200 חזה גברים 14-99 00:00.00 23/12/2021 19:01:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
519 100 מעורב אישי נשים 12-99 00:00.00 23/12/2021 19:12:00 30 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
520 100 מעורב אישי גברים 14-99 00:00.00 23/12/2021 19:19:00 30 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
521 4X50 חופשי שליחים מיקס מיקס 12-99 00:00.00 23/12/2021 19:30:00 260 212 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
523 50 פרפר נשים 12-99 00:00.00 24/12/2021 17:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
524 50 פרפר גברים 14-99 00:00.00 24/12/2021 17:06:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
525 400 מעורב אישי נשים 12-99 00:00.00 24/12/2021 17:13:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
526 400 מעורב אישי גברים 14-99 00:00.00 24/12/2021 16:54:00 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
527 100 חזה נשים 12-99 00:00.00 24/12/2021 17:43:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
528 100 חזה גברים 14-99 00:00.00 24/12/2021 17:53:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
529 200 חופשי נשים 12-99 00:00.00 24/12/2021 18:04:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
530 200 חופשי גברים 14-99 00:00.00 24/12/2021 18:17:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
531 4X50 מעורב שליחים מיקס מיקס 12-99 00:00.00 24/12/2021 18:30:00 237 192 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
533 50 חופשי נשים 12-99 00:00.00 25/12/2021 17:24:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
534 50 חופשי גברים 14-99 00:00.00 25/12/2021 17:31:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
535 200 מעורב אישי נשים 12-99 00:00.00 25/12/2021 17:38:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
536 200 מעורב אישי גברים 14-99 00:00.00 25/12/2021 17:49:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
537 100 גב נשים 12-99 00:00.00 25/12/2021 18:00:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
538 100 גב גברים 14-99 00:00.00 25/12/2021 18:08:00 30 30 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
539 4X50 מעורב שליחים נשים 12-99 00:00.00 25/12/2021 18:42:00 164 144 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
540 4X50 מעורב שליחים גברים 14-99 00:00.00 25/12/2021 18:58:00 198 176 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
901 1500 חופשי נשים 18-99 00:00.00 21/12/2021 19:30:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
902 1500 חופשי גברים 18-99 00:00.00 21/12/2021 19:50:00 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
904 800 חופשי גברים 18-99 00:00.00 25/12/2021 16:00:00 46 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
905 800 חופשי נשים 18-99 00:00.00 25/12/2021 16:15:00 26 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1001 400 מעורב אישי בנות 14 05:50.00 24/12/2021 09:57:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1002 400 מעורב אישי בנות 14 05:38.00 24/12/2021 10:04:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1003 400 מעורב אישי בנות 15 05:30.00 24/12/2021 10:29:00 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1004 400 מעורב אישי בנים 14 05:10.00 24/12/2021 10:16:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1005 400 מעורב אישי בנים 15 05:00.00 24/12/2021 10:35:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1006 400 מעורב אישי גברים 16-17 04:52.00 24/12/2021 10:47:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1007 400 מעורב אישי נשים 16-17 05:30.00 24/12/2021 10:41:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1008 400 מעורב אישי גברים 18-99 04:44.00 24/12/2021 10:48:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1009 400 מעורב אישי נשים 18-99 05:22.00 24/12/2021 10:53:00 2 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות