הדפס

רעננה- אביב - לוח משחקים ותוצאות

הפרחים 1, רעננה

נגמר ליגה עירונית רעננט 07/11/2019 19:30

פעמונים 1

2 0

מגד

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 07/11/2019 19:30

פעמונים 2

0 2

זנזיבר

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 07/11/2019 19:30

סיסטרז

0 2

גנים רעננה

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 07/11/2019 20:30

שקד

0 2

זיו

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 07/11/2019 20:30

סופרנוס

0 2

שושנות

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 07/11/2019 20:30

נענע-נט

0 2

היובל

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 07/11/2019 21:30

גלובלנט

2 0

דקל

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 07/11/2019 21:30

מיקס

1 2

לביא

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 07/11/2019 21:30

אביה

0 2

איתן

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 21/11/2019 19:30

שושנות

2 0

נענע-נט

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 21/11/2019 19:30

לביא

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 21/11/2019 20:30

מגד

0 2

מתנות

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 21/11/2019 20:30

איתן

2 0

מיקס

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 21/11/2019 20:30

גנים רעננה

2 0

אביה

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 21/11/2019 21:30

דקל

2 1

שקד

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 21/11/2019 21:30

זיו

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 21/11/2019 21:30

היובל

2 0

סיסטרז

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 28/11/2019 19:30

זיו

0 2

זנזיבר

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 28/11/2019 19:30

מיקס

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 28/11/2019 19:30

נענע-נט

2 1

לביא

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 28/11/2019 20:30

שקד

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 28/11/2019 20:30

סיסטרז

2 0

שושנות

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 28/11/2019 20:30

איתן

1 2

גנים רעננה

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 28/11/2019 21:30

גלובלנט

0 2

מתנות

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 28/11/2019 21:30

דקל

2 0

מגד

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 28/11/2019 21:30

אביה

0 2

היובל

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/12/2019 19:30

מתנות

2 0

דקל

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/12/2019 19:30

איתן

0 2

סיסטרז

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/12/2019 19:30

היובל

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/12/2019 20:30

אביה

2 1

מיקס

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/12/2019 20:30

גנים רעננה

1 2

נענע-נט

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/12/2019 20:30

שושנות

1 2

לביא

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/12/2019 21:30

מגד

0 2

זיו

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/12/2019 21:30

פעמונים 1

2 0

גלובלנט

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/12/2019 21:30

פעמונים 2

2 0

שקד

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 12/12/2019 19:30

זנזיבר

2 0

דקל

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 12/12/2019 19:30

מגד

1 2

גלובלנט

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 12/12/2019 19:30

לביא

0 2

איתן

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 12/12/2019 20:30

פעמונים 1

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 12/12/2019 20:30

היובל

1 2

מיקס

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 12/12/2019 20:30

סופרנוס

0 2

אביה

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 12/12/2019 21:30

מתנות

2 0

שקד

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 12/12/2019 21:30

שושנות

0 2

גנים רעננה

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 12/12/2019 21:30

נענע-נט

2 0

סיסטרז

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 19/12/2019 19:30

זנזיבר

2 0

שקד

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 19/12/2019 19:30

שושנות

1 2

אביה

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 19/12/2019 20:30

מגד

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 19/12/2019 20:30

גנים רעננה

2 0

מיקס

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 19/12/2019 20:30

לביא

2 0

סיסטרז

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 19/12/2019 21:30

היובל

2 0

איתן

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 19/12/2019 21:30

סופרנוס

0 2

נענע-נט

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 23/12/2019 20:45

זנזיבר

2 0

פעמונים 1

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 30/12/2019 20:45

מתנות

2 0

פעמונים 1

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 09/01/2020 19:30

גלובלנט

1 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 09/01/2020 19:30

זנזיבר

2 0

מגד

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 09/01/2020 19:30

מיקס

1 2

סיסטרז

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 09/01/2020 20:30

דקל

2 1

פעמונים 1

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 09/01/2020 20:30

איתן

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 09/01/2020 20:30

היובל

2 0

שושנות

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 09/01/2020 21:30

זיו

0 2

מתנות

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 09/01/2020 21:30

אביה

2 0

נענע-נט

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 09/01/2020 21:30

גנים רעננה

2 1

לביא

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 16/01/2020 19:30

פעמונים 1

2 0

זיו

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 16/01/2020 20:30

פעמונים 2

2 0

דקל

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 16/01/2020 20:30

שקד

0 2

גלובלנט

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 16/01/2020 21:30

שושנות

1 2

מיקס

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 16/01/2020 21:30

לביא

0 2

היובל

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 16/01/2020 21:30

סופרנוס

0 2

גנים רעננה

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 20/01/2020 20:30

פעמונים 2

2 0

מתנות

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 23/01/2020 19:30

נענע-נט

2 1

איתן

למשחק
נגמר ליגת רעננה + קדימה-צורן 23/01/2020 19:30

גלובלנט

0 2

יגאל אלון

למשחק
נגמר ליגת רעננה + קדימה-צורן 23/01/2020 19:30

היובל

1 2

מגד

למשחק
נגמר ליגת רעננה + קדימה-צורן 23/01/2020 20:30

דקל

0 2

פרדסיה

למשחק
נגמר ליגת רעננה + קדימה-צורן 23/01/2020 20:30

הרצוג

0 2

לביא

למשחק
נגמר ליגת רעננה + קדימה-צורן 23/01/2020 20:30

שושנות

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 23/01/2020 21:30

סיסטרז

0 2

אביה

למשחק
נגמר ליגת רעננה + קדימה-צורן 23/01/2020 21:30

גוונים

1 2

שקד

למשחק
נגמר ליגת רעננה + קדימה-צורן 23/01/2020 21:30

גנים רעננה

0 2

גנים קדימה-צורן

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 30/01/2020 19:30

גלובלנט

0 2

זנזיבר

למשחק
נגמר גביע רעננט 30/01/2020 19:30

זיו

2 1

דקל

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 30/01/2020 20:30

סיסטרז

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר גביע רעננט 30/01/2020 20:30

שקד

2 0

שושנות

למשחק
נגמר גביע רעננט 30/01/2020 21:30

גלובלנט

2 0

לביא

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/02/2020 20:30

גנים רעננה

2 0

היובל

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 06/02/2020 19:30

זנזיבר

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 06/02/2020 19:30

דקל

2 0

שקד

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 06/02/2020 19:30

לביא

0 2

סיסטרז

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 06/02/2020 20:30

נענע-נט

2 1

גנים רעננה

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 06/02/2020 20:30

לב הפארק

0 2

שושנות

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 06/02/2020 21:30

מתנות

1 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 06/02/2020 21:30

אביה

0 2

איתן

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 06/02/2020 21:30

מיקס

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר גביע רעננט 13/02/2020 19:30

לב הפארק

0 2

גלובלנט

למשחק
נגמר גביע רעננט 13/02/2020 19:30

פעמונים 1

2 0

נענע-נט

למשחק
נגמר גביע רעננט 13/02/2020 19:30

איתן

0 2

אביה

למשחק
נגמר גביע רעננט 13/02/2020 20:30

היובל

2 1

זיו

למשחק
נגמר גביע רעננט 13/02/2020 20:30

סופרנוס

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר גביע רעננט 13/02/2020 20:30

סיסטרז

1 2

מגד

למשחק
נגמר גביע רעננט 13/02/2020 21:30

מיקס

0 2

גנים רעננה

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 27/02/2020 19:30

פעמונים 1

0 2

זנזיבר

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 27/02/2020 19:30

גנים רעננה

2 0

היובל

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 27/02/2020 19:30

סיסטרז

0 2

מיקס

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 27/02/2020 20:30

גלובלנט

2 1

דקל

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 27/02/2020 20:30

איתן

2 0

נענע-נט

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 27/02/2020 20:30

לב הפארק

0 2

לביא

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 27/02/2020 21:30

מתנות

1 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 27/02/2020 21:30

שקד

2 0

זיו

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 27/02/2020 21:30

שושנות

2 0

סופרנוס

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/03/2020 19:30

זיו

1 2

גלובלנט

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/03/2020 19:30

היובל

2 0

נענע-נט

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/03/2020 20:30

מיקס

2 0

לב הפארק

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/03/2020 20:30

סופרנוס

0 2

סיסטרז

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/03/2020 21:30

מגד

2 0

שקד

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/03/2020 21:30

גנים רעננה

2 0

אביה

למשחק
נגמר ליגה עירונית רעננט 05/03/2020 21:30

לביא

0 2

שושנות

למשחק