הדפס

שער הנגב- מכללת ספיר - לוח משחקים ותוצאות

שדרות, Israel

נגמר ארצית דרום- באר שבע 27/11/2019 20:30

מעופפות שער הנגב

0 2

אשכול 232

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 27/11/2019 21:15

הוריקן חוף אשקלון

0 2

בנות שמעון

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 11/12/2019 20:30

הוריקן חוף אשקלון

0 2

הצבעוניות

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 11/12/2019 21:15

מעופפות שער הנגב

2 0

כוכבות שער הנגב

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 01/01/2020 20:30

בנות שמעון

2 0

כוכבות שער הנגב

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 01/01/2020 21:15

הוריקן חוף אשקלון

0 2

מחוברות יחדיו

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 15/01/2020 20:30

ארגון המורים באר שבע

2 0

הוריקן חוף אשקלון

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 15/01/2020 21:15

הצבעוניות

2 1

כוכבות שער הנגב

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 22/01/2020 20:30

כוכבות שער הנגב

0 2

מחוברות יחדיו

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 22/01/2020 21:15

בנות שמעון

0 2

מעופפות שער הנגב

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 29/01/2020 20:30

הצבעוניות

0 2

מעופפות שער הנגב

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 29/01/2020 21:15

אשכול 232

2 0

הוריקן חוף אשקלון

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 05/02/2020 20:30

כוכבות שער הנגב

0 2

הוריקן חוף אשקלון

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 26/02/2020 20:30

הוריקן חוף אשקלון

0 2

מעופפות שער הנגב

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 26/02/2020 21:15

אשכול 232

2 0

כוכבות שער הנגב

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 04/03/2020 20:30

בנות שמעון

2 0

הוריקן חוף אשקלון

למשחק
נגמר ארצית דרום- באר שבע 11/03/2020 20:30

מחוברות יחדיו

2 0

מעופפות שער הנגב

למשחק