הדפס

מרוץ ראש העין - 19/06/2020

לוח זמנים

התמחות XCC

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים
בוגרים רמה 2 ובוגרות רמה 2 3
ג'וניורס בנים
ג'וניורס בנות
עלית גברים
עלית נשים
בוגרים רמה 1 הרים
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
17-18
17-18
19+
19+
19-29, 30-39, 40-49, 50+
19-29, 30-39, 40-49, 50+
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+, 60-69
46 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים וקדטיות 3
קדטים
קדטיות
15-16
15-16
32 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים/ות + ספורט נערים/ות 4
ילדים
ילדות
נערים ספורט
נערות ספורט
ילדים א, ילדים ב
ילדות א, ילדות ב
15-16
15-16
43 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים/ות + ספורט ילדים/ות 4
אפרוחים
אפרוחיות
ילדים ספורט
ילדות ספורט
אפרוחים א, אפרוחים ב
אפרוחיות א, אפרוחיות ב
13-14
13-14
51 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים/ות 4
קטקטים
קטקטיות
קטקטים א, קטקטים ב
קטקטיות א, קטקטיות ב
10 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות