הדפס

קריטריום קיסריה ע"ש חגי רודריג - 27/06/2020

התמחות IRR

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים
בוגרים רמה 2 ובוגרות רמה 2 27/06/2020 07:00:00 3
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
בוגרות רמה 3
בוגרים רמה 3
19-29, 30-39, 40-49, 50+
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+, 60-69
19-29, 30-39, 40-49, 50+
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+
46 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
גוניורס בנות, קדטים וקדטיות 27/06/2020 07:01:00 3
קדטים
קדטיות
ג'וניורס בנות
15-16
15-16
17-18
38 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית גברים וג'וניורס בנים 27/06/2020 09:00:00 3
ג'וניורס בנים
עלית גברים
17-18
19+
59 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 1 ועילית נשים 27/06/2020 09:01:00 3
עלית נשים
בוגרים רמה 1 כביש
19+
19+
72 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות