הדפס

סובב רמת הנדיב - 04/07/2020

לוח זמנים

התמחות XCO

מקצה תחרות זמן התחלה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים
עילית גברים וג'וניורס בנים 04/07/2020 07:15:00 3 ג'וניורס בנים, עלית גברים 17-18, 19+ 25 נרשמים Start list
בוגרים רמה 1 ועילית נשים 04/07/2020 07:16:00 3 עלית נשים, בוגרים רמה 1 הרים 19+, 19-29, 19-29, 19-29, 30-39, 30-39, 40-49, 40-49, 50+, 50+, 50+, 30-39, 40-49 39 נרשמים Start list
בוגרים רמה 2 ובוגרות רמה 2 04/07/2020 07:17:00 3 בוגרות רמה 2 19-29, 19-29, 19-29, 30-39, 30-39, 30-39, 40-49, 40-49, 40-49, 50+, 50+, 50+ 20 נרשמים Start list
ילדים/ות + ספורט נערים/ות 04/07/2020 08:50:00 3 ילדים, ילדות, נערים ספורט, נערות ספורט ילדים א, ילדים ב, ילדות א, ילדות ב, 15-16, 15-16 43 נרשמים Start list
קדטים וקדטיות 04/07/2020 09:50:00 3 קדטים, קדטיות, ג'וניורס בנות 15-16, 15-16, 17-18 39 נרשמים Start list
אפרוחים + ספורט ילדים/ות 04/07/2020 11:00:00 3 אפרוחים, ילדים ספורט, ילדות ספורט אפרוחים א, אפרוחים ב, 13-14, 13-14 49 נרשמים Start list
אפרוחיות + קטקטים/ות 04/07/2020 11:45:00 3 קטקטים, קטקטיות, אפרוחיות קטקטים א, קטקטים ב, קטקטיות א, קטקטיות ב, אפרוחיות א, אפרוחיות ב 19 נרשמים Start list