הדפס

רמות מנשה 1 - 10/07/2020

לוח זמנים

התמחות IRR

מקצה תחרות זמן התחלה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים
בוגרים ובוגרות רמה 2 + 3 10/07/2020 06:30:00 3 בוגרות רמה 2, בוגרים רמה 2 , בוגרות רמה 3, בוגרים רמה 3 19-29, 19-29, 19-29, 30-39, 30-39, 30-39, 40-49, 40-49, 40-49, 50+, 50+, 50+, 17-29, 19-29, 19-29, 17-29, 30-39, 30-39, 30-39, 40-49, 40-49, 40-49, 50-59, 50-59, 50-59, 60+, 60+, 60+, 60-69, 60-69, 60-69, 19-29, 19-29, 19-29, 30-39, 30-39, 30-39, 40-49, 40-49, 40-49, 50+, 50+, 50+, 17-29, 19-29, 19-29, 30-39, 30-39, 30-39, 40-49, 40-49, 40-49, 50-59, 50-59, 50-59, 60-69, 60-69, 60-69, 70+, 70+, 70+ 32 נרשמים Start list
קדטים 10/07/2020 07:50:00 3 קדטים 15-16 28 נרשמים Start list
עילית נשים ג'וניורס בנות וקדטיות 10/07/2020 07:52:00 3 קדטיות, ג'וניורס בנות, עלית נשים 15-16, 17-18, 19+ 15 נרשמים Start list
בוגרים רמה 1 10/07/2020 09:20:00 3 בוגרים רמה 1 כביש 60-69 64 נרשמים Start list
עילית גברים וג'וניורס בנים 10/07/2020 11:00:00 3 ג'וניורס בנים, עלית גברים 17-18, 19+ 57 נרשמים Start list