הדפס

סבב טרק הגל השני 23-24/07/20 - 23/07/2020

לוח זמנים

התמחות XCC

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים
קדטים וקדטיות ללא ניקוד
קדטים
קדטיות
15-16
15-16
32 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים/ות ללא ניקוד
ילדים
ילדות
ילדים א
ילדות א, ילדות ב
13 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים/ות + ספורט נערים/ות ללא ניקוד
ילדים
נערים ספורט
נערות ספורט
ילדים ב
15-16
15-16
20 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים/ות + ספורט ילדים/ות ללא ניקוד
אפרוחים
אפרוחיות
ילדים ספורט
ילדות ספורט
אפרוחים ב
אפרוחיות ב
13-14
13-14
18 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים + ספורט ילדים/ות ללא ניקוד
אפרוחים
אפרוחיות
אפרוחים א
אפרוחיות א
10 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קטקטים/ות ללא ניקוד
קטקטים
קטקטיות
קטקטים א, קטקטים ב
קטקטיות א, קטקטיות ב
10 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 2 ובוגרות רמה 2 ללא ניקוד
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
19-29, 30-39, 40-49, 50+
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+, 60-69
10 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 1 ללא ניקוד
בוגרים רמה 1 הרים
19-29, 30-39
14 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
בוגרים רמה 1 ועילית נשים ללא ניקוד
בוגרים רמה 1 הרים
40-49, 50+
11 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית נשים וגוניורס בנות ללא ניקוד
ג'וניורס בנות
עלית נשים
17-18
19+
7 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
עילית גברים ללא ניקוד
עלית גברים
19+
6 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ג'וניורס בנים ללא ניקוד
ג'וניורס בנים
17-18
16 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות