הדפס

מרוץ ראש העין 02.10.2020 - 02/10/2020

לוח זמנים

התמחות XCC

מקצה תחרות שעת הזנקה רמה מקצים קטגוריות סה"כ נרשמים
עילית גברים וג'וניורס בנים 04/09/2020 15:00:00 3
ג'וניורס בנים
עלית גברים
ג'וניורס בנות
עלית נשים
בוגרות רמה 2
בוגרים רמה 2
בוגרים רמה 1 הרים
17-18
19+
17-18
19+
19-29, 30-39, 40-49, 50+
17-29, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+, 60-69
19-29, 30-39, 40-49, 50+
24 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
קדטים וקדטיות 04/09/2020 16:10:00 3
קדטים
קדטיות
15-16
15-16
20 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
ילדים/ות + ספורט נערים/ות 04/09/2020 17:10:00 3
ילדים
ילדות
נערים ספורט
נערות ספורט
ילדים א, ילדים ב
ילדות א, ילדות ב
15-16
15-16
32 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחים/ות + ספורט ילדים/ות 04/09/2020 18:10:00 3
אפרוחים
ילדים ספורט
ילדות ספורט
אפרוחים א, אפרוחים ב
13-14
13-14
36 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות
אפרוחיות + קטקטים/ות 04/09/2020 18:50:00 3
קטקטים
קטקטיות
אפרוחיות
קטקטים א, קטקטים ב
קטקטיות א, קטקטיות ב
אפרוחיות א, אפרוחיות ב
5 נרשמים Start list תוצאות תוצאות לפי קטגוריות